Thuộc tính cửu tinh

Thuộc tính cửu tinh

Thuộc tính cửu tinh trong huyền không 1. NHẤT BẠCH hoặc THAM LANG Ngũ hành: thuộc THỦY Màu sắc: Màu đen Cơ thể: Thận, Tai, Máu huyết Người: Con trai thứ Tính chất:  Đường vận hoặc đi cùng sao số 4, số 6: đỗ đạt khoa bảng, trung nam phát huy tốt. Suy Thoái: đam  […]

Read More
Ngũ hành

Ngũ hành

Nước cây xanh mọc lớn lên (Thủy Sinh Mộc) Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ (Mộc Sinh Hỏa) Tro tàn tích lại đất vàng thêm (Hỏa Sinh Thổ) Lòng đất tạo nên kim loại trắng (Thổ Sinh Kim) Kim loại vào lò chảy nước đen (Kim Sinh Thủy)

Read More
Huyền không phi tinh

Huyền không phi tinh

Cổ dịch huyền không nghiên cứu sự kết giữa phân bố cữu tinh của Lạc Thư với hình thái địa lý tự nhiên để chọn được môi trường sống tốt nhất.

Read More
X