kiền
0
Tượng Đơn

TAM LIÊN - THIÊN - NHƯ

Ý Tượng: Cương kiện, kiện dã, mạnh mẽ, mạnh tiến, cứng mạnh, khỏe mạnh, khô, lớn, cao

 • Số lý: 1 và 9
 • Hành: Kim
 • Màu: Huyền, đỏ sẫm
 • Tượng: Trời, vua, cha, đàn ông, xe, áo vàng
 • Can:
 • Phương: Tây Bắc
 • Vị: Cay
 • Tính cách: Cứng cỏi, trung thực
 • Chi: Tuất
 • Mùa:  –
 • Nội tạng: Phổi
 • Ngoại hình: Đầu, mặt, má, xương

Như tánh: Ý kiến, tánh tròn đầy, chủ cả, quân tử, cao thượng,  ngày thẳng, mạnh mẻ, chí lớn, giác ngộ, đắc đạo, hiện rõ.

 

 

 

Liên kết: Nội thất S-housing

X