0
Tượng Đơn

THƯỢNG KHUYẾT - TRẠCH - HIỂN

Ý tượng: Hiện Đẹp, Duyệt dã, vui lòng, đẹp đẻ, ưa thích, khuyết mẻ, nói năng

 • Số lý: 2
 • Hành: Kim
 • Màu: Trắng
 • Tượng: Ao hồ, cá, tôm, ăn, uống, đổ vỡ
 • Can:
 • Phương: Tây Bắc
 • Vị: Cay
 • Tính cách: Cứng cỏi, trung thực
 • Chi: Tuất
 • Mùa:  –
 • Nội tạng: Phổi
 • Ngoại hình: Đầu, mặt, má, xương

 

 

 

Liên kết: Nội thất S-housing

X