Thiên lôi vô vọng
0
THIÊN

Thiên Tai Dã - Xâm Lấn

Sự biến tiêu biểu đặc trưng của Vô Vọng

1Bên ngoài cứng mạnh (ngoại Kiền) động áp đảo cái mới khởi động ở dưới lên (nội Chấn), là hình ảnh lấy mạnh lấy cương mạnh lấn áp cái yếu ví như luật của kẻ mạnh, luật rừng, cái mạnh từ bên ngoài ập đến…

VÔ VỌNG: càn đến, càn quét, đi càn, tràn đến, áp đến, đánh phủ đầu (xung phong), xâm lăng, xâm lấn, xâm lược, ngoại xâm, ngoại bang, ngoại lai, tay sai, chó săn, ngang ngược, hà hiếp, hiếp đáp, ức hiếp, hung bạo, ngạo mạn, kháng chiến, kháng trả, chống trả, chống đối, chiến thuật biển người, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, thiên tai, tai bay vạ gió, tai trời ách nước, xe tăng,…

2 Trong chấn động (nội Chấn), bên ngoài càng động mạnh hơn nữa (ngoại Kiền), là hình ảnh chấn động, cứng mạnh, gọi là loạn động, bạo động, giặc ngoại xâm, xâm lấn…động vô lề lối càn đại, không nề nếp, làm bậy…

VÔ VỌNG: loạn động, bạo động, bạo loạn, vô trật tự, bạo hành, vũ phu, võ biền, đè ép, đè nén, bóc lột, lưu manh, du côn, du đãng, trộm cướp, cướp cạn, cướp của, xã hội đen, liều mạng cùi, lăn loàn, bần tiện, xáp chiến, xáp lá cà, luật rừng, luật của kẻ mạnh, cá lớn nuốt cá bé, lấy thịt đè người, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thượng đập hạ đạp,…

3 Trong thiên nhiên Trời Đất (Kiền) mỗi lần động (Chấn) thiên tai, Địa ách…

4 Chấn động dưới khởi lên, hướng lên (Chấn) lại bị bên trên có một khối kiền cứng mạnh (Kiền) đè xuống, làm cho nội tượng vô vọng là bất động, thất vọng, không thấy, không biết, không nhìn thấy được, không hướng lên được…

5 Hai hào Âm nằm im trong tình trạng loạn động, vừa cả trên dưới trong ngoài.

VÔ VỌNG: kẻ yếu chớ động, khoan động, không động, bỏ qua luôn (vì động sẽ bị nạn, không có lợi), ấm ức, tuyệt vọng, vô vọng, tránh voi chẳng xấu mặt nào, im lặng là vàng, yếu đừng ra gió,…

Đạo lý vô vọng trong thiên nhiên và xã hội loài người

 • Mọi sự động trong thiên nhiên đều là Vô Vọng là sự chuyển động của các hành tinh…Trời Đất mà biến chuyển thì loài người chỉ khứng chịu…
 • Các hiện tượng động đất, bão tố, hạn hán, bão lụt, sống thần…là Vô Vọng là cũng lấy lại quân bình Âm Dương trong Vũ Trụ…
 • Xâm lăng là bản năng tự vệ của kẻ mạnh, bởi kẻ yếu thì phải sống để chống trả mà mạnh cũng sống để xâm lăng!
 • Quân tử thì sống còn, còn tiểu nhân nhờ Đạo Ngang Ngược mà còn sống.
  • Quân tử gặp Đạo Vô Vọng dù thành công cũng không động. Thành công mà mất đi cái thành nhân thì quân tử chưa muốn làm mà sẽ chờ cơ duyên đến.
  • Kẻ tiểu nhân gặp Vô Vọng không làm càn mất cơ hội thành công, vì kẻ tiểu nhân thành công bằng mọi giá bất chấp thủ đoạn, nhân nghĩa.
 • Động có trật tự động và bất trật tự động gọi là loạn động, bạo động, chiến tranh, đàn áp, hiếp áp…
 • Kẻ có sức mạnh thường động càn, động đại không có đường lối quy củ, bài bản, không có nhìn xa nhìn gần muốn động là động bất luận mưu trí, khôn ngoan…
 • Đạo Vô Vọng thì mạnh và nhanh. Đó là chiến khí của Đạo Chấn để tiến đến cùng cực mạnh (Kiền) nên phải lao vào Đạo Vô Vọng không có ngõ nào khác!
  • Chỉ có điều lao vào Vô Vọng để cực mạnh về nhân tính, nhân nghĩa, nhân tình.
  • Nhờ Đạo Vô Vọng này mà tiến đến Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi.
 • Loài người càn đại của người thì bị Trời khống chế, tức là Trời phạt.
  • Người hại khó chết, nhưng Trời hại ắt dứt!
  • Cả triều đại to lớn mạnh mẽ tan rã nhanh chóng trong nháy mắt vì có Đạo Vô Vọng khống chế.
  • Vô Vọng là cực của cực, còn gọi là cực cuối đường!

Âm dương lý

 • Ta bị thiên tai – Người bị thiên tai.
 • Ta được thiên tai – Người được thiên tai.

Tính tình

 • Lấy thịt đè người, mạnh dùng sức.
 • Người tính bất cẩn, hay nói đại nói càn, làm việc vô lề lối…
 • Lấy mạnh hiếp yếu.
 • Làm việc vô đạo nghĩa, trái lương tâm…

Ngành nghề

 • Các ngành phòng chống bão lụt, thiên tai…
 • Ngành trộm cướp, vũ trang súng ống, bạo lực, vũ lực…
 • Đầu óc tham lam xâm chiếm, lấn áp…

Thời vận

 • Thời này không nên vọng động làm mà chuốt lấy tai họa.
 • Thời của tiểu nhân đắc cách, đương thời…
 • Thời loạn mất Đạo Lý, nên ẩn dật mà qua truông…

Ca Dao

“Thứ nhất thiên tai, thứ hai hỏa hoạn”

“Tìm nơi mà bán, tìm bạn mà chơi”      

“Ông tha mà bà chẳng tha
Làm nên cái lụt hăm ba tháng mười”

“Cò bay ngược, nước vô nhà
Cò bay xuôi nước lui ra biển”

“Nắng mưa là bệnh của Trời
Tương tư là bệnh của người tôi yêu”

Ý nghĩa đối đãi giữa tượng Vô Vọng - Đại Súc : Phép quay trục

Thiên lôi vô vọng

VÔ VỌNG

Thiên tai dã. XÂM LẤN. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, làm càn đại, chống đối, khứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh Từ ngoài đến; làm bậy, không hy vọng, thất vọng, hư.

Sơn thiên đại súc

ĐẠI SÚC

Tụ dã. TÍCH TỤ. Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chổ, dự trữ, đựng, để dành. Đồng loại hoan hội chi tượng: Tượng đồng loại hội hợp vui vẻ, cục bộ; đại hội, gặp gỡ trong một phe.

Thiên lôi vô vọng
Sơn thiên đại súc
Động
Tĩnh
Bạo động
Lắng tụ
Càn đại
Quy cũ
Ngang bướng
Đàng hoàng
Ngoài động
Nội động
Vô lối
Đường hướng
Thiên lôi vô vọng
Sơn thiên đại súc
Lộn xộn
Ngăn nắp
Lẻ tẻ
Thành đoàn
Ngoại tộc
Nội tộc
Phung phí
Tích tụ
Áp đảo
Trật tự
Thiên lôi vô vọng
Sơn thiên đại súc
Thất vọng
Toại ý
Vô dụng
Hữu dụng
Vô đạo
Phải đạo, ngoan đạo
Tống khức
Chứa chấp
Thủ tiêu
Bao che

Ý nghĩa đối đãi giữa tượng Vô Vọng - Đại Tráng: Phép hoán vị

Thiên lôi vô vọng

VÔ VỌNG

Thiên tai dã. XÂM LẤN. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, làm càn đại, chống đối, khứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh Từ ngoài đến; làm bậy, không hy vọng, thất vọng, hư.

Lôi thiên đại tráng

ĐẠI TRÁNG

Chí dã. TỰ CƯỜNG. Ý riêng, bụng nghĩ hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường, đơn độc. Phượng tập đăng sơn chi tượng: Tượng Phượng đậu trên núi; cõi trên, việc riêng, tự mình, động trên cao, bay lên cao, độc lập.

Thiên lôi vô vọng
Lôi thiên đại tráng
Tuyệt vọng
Chí khí
Vũ phu
Khí phách
Ngang ngược
Hiên ngang
Thiên lôi vô vọng
Lôi thiên đại tráng
Ngạo mạng
Cao thượng
Tiểu nhân
Quân tử
Thỉ rớt
Thi đậu
Thiên lôi vô vọng
Lôi thiên đại tráng
Cướp cạn
Hiệp sĩ, tráng sĩ
Hạ bệ
Đề bạc
Mạ lị
Tung hô

Ý nghĩa đối đãi giữa tượng Vô Vọng - Thăng: Phép biến hào

Thiên lôi vô vọng

VÔ VỌNG

Thiên tai dã. XÂM LẤN. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, làm càn đại, chống đối, khứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh Từ ngoài đến; làm bậy, không hy vọng, thất vọng, hư.

địa phong thăng

THĂNG

Tiến dã. TIẾN THỦ. Thăng tiến, trực chỉ, tiến mau, bay lên, vọt tới trước, bay lên không trung, thăng chức, thăng hà. Phù giao trực thượng chi tượng: Tượng chòi đạp để ngoi lên trên.

Thiên lôi vô vọng
địa phong thăng
Xe tăng
Trực thăng
Ém
Xới
Nặng
Nhẹ
Hoành độ
Tung độ, cao độ
Thiên lôi vô vọng
địa phong thăng
Mưa đá
Mây bay
To mập
Vạm vỡ
Bị bắt
Tạt lon, tạt hình
Thiên lôi vô vọng
địa phong thăng
Tạt lon, tạt hình
Nhảy cao
Đánh đu
Nhảy cao
Lầm lì
Thanh nhã

Biến thông

Thiên lôi vô vọng
Thiên trạch lý
phong lôi ích
trạch lôi tùy
VÔ VỌNG
LÝ
ÍCH
TÙY
Thiên tai dã. XÂM LẤN. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, làm càn đại, chống đối, khứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh Từ ngoài đến; làm bậy, không hy vọng, thất vọng, hư.
Lễ dã. LỘ HÀNH. Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận đường sái quá, hệ thống, pháp lý. Hổ lang đang dạo chi tượng: Tượng hổ lang đón đường. Lễ nghĩa, hợp lý, lý lẽ, lời nói, lên đường, xe cộ.
Ích dã. TIẾN ÍCH. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. Hồng hộc xung tiêu chi tượng: tượng chim Hồng chim Hộc bay qua mây mù; vọt đi, bay đi, thêm lợi, thêm lên, lấn tới.
Thuần dã. DI ĐỘNG. Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chìu theo, đại thể chỉ việc di động thuyên chuyển như chiếc xe. Phản phúc bất định chi tượng: Tượng loại không ở; việc còn chạy, còn động, đi.
Tai vạ
Lời nói
Bay đi, vọt đi
Di chuyển, đi xe
Làm bậy
Có lý
Có lợi
Theo
Kẻ mạnh
Có lý, đúng lý
Có lợi, phóng đi
Theo, phản phúc
Chịu đựng
Pháp luật
Được lợi
Chạy theo
Lấn lướt, Chèn ép
Pháp luật
Được lợi
Bỏ đi
Thất vọng
Hệ thống, dây chuyền, lời nói
Được lợi, lợi ích
Chiếc xe
Ẩu
Lời nói, lễ nghĩa
Vọt đi
Đứa phản
Thiên tai
Giao thông
Lợi nhuận
Di chuyển
Bê bối
Lối đi, phòng thờ, Khách
Phòng cao, Lối đi
Đường đi, thang máy
Hỗn láo
Ông bà
Lợi ích
Dại gái

Câu sấm

VÔ VỌNG – LÝ

 • Không nghĩ tới có lý
 • Nói càn
 • Đi càn
 • Làm càng thì được
 • Đường hư
 • Mất phương hướng
 • Bỏ thì được

VÔ VỌNG – ÍCH

 • Kẻ mạnh có lợi
 • Làm mạnh có lợi
 • Không bay
 • Không đi
 • Không lợi
 • Ngồi không thì có lợi
 • Trước thất bại sau thành

VÔ VỌNG - TÙY

 • Tai nạn xe cộ
 • Hư đường đi
 • Hư xe
 • Thất phu theo
 • Bị hiếp đáp phải chìu
 • Bị đánh thì chạy
 • Bị tông xe

 

 

 

Liên kết: Nội thất nhà đẹp S-housing

X