trạch lôi tùy
0
TRẠCH

Thuận Dã - Thuận Động

Sự lý tiêu biểu của tường Tùy

1 Kẻ dưới làm việc hành động ở hạ Tượng (nội Chấn) theo lời nói của người trên ở thượng Tượng (ngoại Trạch), đó là hình ảnh của người làm thuê làm mướn, kẻ ăn ở trong nhà, kẻ tùy tùng, nô bộc, nô lệ, nô tùy, người giúp việc, phụ việc, phục dịch, người lệ thuộc, kẻ chạy theo, là kẻ nịnh bợ, theo ý chủ, theo đuôi, vai phụ, nàng hầu, vợ lẽ, vợ kế, phụ đạo, phụ tá, trợ lý, số nhỏ, đồ phụ tùng, thấp hèn, lòn cúi, thiên lôi sai đâu đánh đó…

2 Chạy theo (Chấn) cái đẹp của thời thế của người trên (Đoài) là kẻ xu nịnh, tay sai, chạy theo thời, theo thế, gọi là tùy thời, “nhập giang tủy khúc”, “nhập gia tùy tục”, vậy Tùy là luôn di động di chuyển, không ở cố định nơi nào, tùy thời đẹp, tùy cảnh đẹp mà chạy theo.

“Phản phúc bất định chi tượng”, kẻ phản phúc mà chạy theo cái đẹp.

3 Trên ca hát (Đoài) dưới di động (Chấn) là hình ảnh chú bé chăn trâu, vui ca tiếng hát và cảnh đẹp thanh bình của đồng quê ao đầm (Đoài), mà bỏ mặt cho trâu di chuyển rảo bước (Chấn) ăn cỏ đi tới đâu thì chú bé hay tới đó, là di chuyển không định hướng, không tự chủ, nước tới đâu bèo trôi tới đó, không kế hoạch, không lập trường, gọi là tùy hứng mà đi, không tự lực, không chí hướng, không yên một chỗ, tùy theo thời, chạy theo thời, người biết chớp thời cơ, nước lên lục bình lên, nước xuống lục bình xuống, nhập gia tùy tục, gió chiều nào che chiều ấy,…

4 Trong lòng mà hành ở nội Tượng (Chấn) lời nói hay nói đẹp bên ngoài (Đoài) là hình ảnh tế nhị, lịch thiệp, hòa thuận theo hoàn cảnh, lòng người cho hợp lẽ vui vẻ gọi là tùy cảnh mà động, là “tùy thế, thế thời phải thế”, là hòa thuận, hội nhập, hoà nhập, là nghệ thuật lấy lòng, nghệ thuật thu phục nhân tâm, là thái độ đẹp,…

5 Hào Âm 06 của Đoài từ trên lắng xuống. Hào Dương 01 cùa Chấn từ dưới lên trên

TÙY: hợp lý, hợp tình, hợp thờ, đắc thời, theo thời, tùy thế, tùy nghi, thời nhân, thời lịnh, thời lúc, thời đại, thời trang, thời vụ, thời mùa, thời gian trôi mãi,…

6 Nhất cử nhất động (nội Chấn) đều phải được và bị tuân theo Luật Cân Xứng Hài Hòa (Đoài).

TÙY: lịch sự, lịch thiệp, hòa nhã, trang nhã, chiều theo hoàn cảnh, ứng phó ứng hợp với tình thế, hội nhập, hòa nhập, nghệ thuật, mỹ thuật, thái độ đẹp, cử chỉ hành động đẹp, tùy tâm, tùy hỷ, tùy duyên,…

Đạo lý Tùy trong thiên nhiên và xã hội loài người

 • Tùy là cái lý lệ thuộc, phụ thuộc theo các vật chất phụ thuộc lệ lẫn nhau trong Vũ Trụ, như các hành tinh trong Vũ Trụ điều lệ thuộc lẫn nhau trong lực hút hấp dẫn và trong nhiều yếu tố khác…
 • Mọi sinh vật trên trái đất điều lệ thuộc vào bầu khí quyển, khí Oxy của trái đất, nguồn khí Oxy phụ thuộc vào sự quang hợp của lá cây, lá cây lại phụ thuộc vào ánh sáng của mặt trời, vậy là sự phụ thuộc lại xoay vòng lẫn nhau, tất cả là tùy thuộc lẫn nhau.
 • Tùy là sự lệ thuộc là vai phụ, hỏi vai phụ có quan trọng không? Nếu không có vai phụ làm sao có vai chính, chính cũng phải cần phụ, phụ phải cần chính, như chủ phải cần tớ, tớ cần có chủ…đó là sự lệ thuộc, phụ thuộc cần lẫn nhau mỗi vai có giá trị riêng của nó.
 • Con người cũng lệ thuộc vào thân xác, miếng ăn, giấc ngủ, tiền tài, danh vọng, lệ thuộc vào Danh – Lợi – Tình là ba phạm vi lớn nhất của xã hội con người.
 • Mọi sinh hoạt ăn ở theo thời trang, chạy theo kiểu, model…
 • Tùy là các tầng lớp phụ thuộc, lệ thuộc như nô lệ, đầy tớ, giúp việc, phụ giúp, người dưới, kẻ nịnh, xuôi theo, chìu theo, tầng lớp bị trị, tay sai, hầu hạ, bọn theo đuôi, vệ sĩ, người phục vụ, là tùy tùng, thuyền trôi theo nước, trái banh tùy theo chân mà lăn, người được chở, người được hướng dẫn…
 • Trong đời sống xã hội loài người chúng ta điều lệ thuộc, phụ thuộc lẫn nhau
 • Hình ảnh bác tài xế chở ông chủ đi, ai tùy ai? Ai phụ thuộc ai?
  • Lúc được chở thì ông chủ tùy vào bác tài.

  • Đến tháng lãnh lương thì bác tài tùy ông chủ.

 • Ta làm việc là nô lệ của đồng tiền, khi có tiền thì ta được người phục vụ.
 • Khi ta tin tưởng vào cái gì là ta lệ thuộc vào cái nấy
 • Khi ta thương yêu là ta đã tùy là lệ thuộc
 • Tùy là sự di chuyển, là sự chuyển động trôi trải qua của thời gian, sự biến chuyển thay đổi của không gian, cứ thế mà di chuyển mà di chuyển thay đổi mãi mãi. Mọi thứ không thể tồn tại ở mãi với nhau được mà tùy vào thời gian, không gian mà di chuyển thay đổi ra đi, như con gà con không thể ở gần mãi với mẹ
 • Đối với thân thể thì Tùy là tay chân là phần di chuyển nhiều, phục vụ cho thân thể, nên có câu nói về cái lý của tay chân là thuộc hạ, tay sai…đều là Tùy.
 • Muốn nhập cuộc, nhập thời thế, chớp thời cơ phải biết tùy cơ ứng biến, am tường Đạo Tùy
  • Kẻ thức thời: tùy cơ để tạo thời thế.
  • Kẻ xu thời nịnh thế: ngã rạp theo thời để sống kiếp tôi đòi nô lệ
 • Tùy là theo, là lệ thuộc vào hoàn cảnh, không gian, thời gian nên gọi là tùy thời, tùy thế, mà sống mà hành động, gọi là kẻ “thức thời” là biết tùy theo thời thế mà sống mà làm việc.

  “Tùy cơ ứng biến”

  “Tiền nào của nấy”

  “Nước tới đâu bèo trôi tới đó”

  “Nắng chiều nào theo chiều đó”

 • Nếu áp dụng thế tùy ở mặt tích cực trong giao tiếp thì cái lý tùy sẽ được lòng người như nói theo sở thích của đối phương, theo nhu cầu đối phương, theo thói quen, theo tập tính, theo phong tục…ngược lại ta phải tùy vào điểm kỵ của đối phương mà tránh…
 • Cũng như nếu ta muốn đạt được mục đích thì tùy vào sở trường hay sở đoản của đối phương mà ta khai thác hay khắc phục…
 • Tùy ý, tùy theo, TÙY DUYÊN, tùy hỉ, tùy nghi, tùy thời, tùy cảnh, tùy thể trạng, tùy địa phương, tùy trạng thái, tuân lệnh, nghe theo, đi theo, chạy theo, theo tò mò, cái đuôi, theo dõi, bám sát, mất phương hướng,…

Âm dương lý

 • Ta thu phục nhân tâm – Ta bị người thuyết phục.
 • Ta được phục vụ – Ta bị phục vụ.
 • Vai phụ có lúc được lợi và có lúc bất lợi.

Ca dao

“Thế Chiến Quốc, Thế Xuân Thu

Trước Thời Thế, Thế Thời Phải Thế”

Ý nghĩa đối đãi giữa tượng Tùy - Cổ : Phép quay trục

trạch lôi tùy

TÙY

Thuần dã. DI ĐỘNG. Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chìu theo, đại thể chỉ việc di động thuyên chuyển như chiếc xe. Phản phúc bất định chi tượng: Tượng loại không ờ; việc còn chạy, còn động, đi.

sơn phong cổ

CỔ

Sự dã. SỰ BIẾN. Sự cố, có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm. Am hại tương liên chi tượng: Tượng điều hại cùng có liên hệ; sửa lại, hư hại.

trạch lôi tùy
sơn phong cổ
Thuận động
Biến động
Tế nhị
Thô lỗ
Lệ thuộc
Chống đối
Tuân lệnh
Cố lệnh
Thuận thảo
Quấy phá
Bằng phẳng
Gập ghềnh
trạch lôi tùy
sơn phong cổ
Ngoan hiền
Ngoan cố
Bình yên
Sóng gió
Dịu dàng
Cọc cằn
Để yên
Sửa sai
Nịnh bợ
Ngay thẳng
trạch lôi tùy
sơn phong cổ
Di chuyển
Sự cố
Lịch thiệp
Vụng về
Chìu theo
Sửa lại
Hơp thời
Lỗi thời
Ngoan đầu
Cứng đầu

Ý nghĩa đối đãi giữa tượng Tùy - Qui Muội : Phép hoán vị

trạch lôi tùy

TÙY

Thuần dã. DI ĐỘNG. Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chìu theo, đại thể chỉ việc di động thuyên chuyển như chiếc xe. Phản phúc bất định chi tượng: Tượng loại không ờ; việc còn chạy, còn động, đi.

lội trạch quy muội

QUI MUỘI

Tai dã. XÔN XAO. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, chen lẫn, nữ chi chung gái lấy chồng. Ác quỷ vi sủng chi tượng: Tượng ma quái làm rối; ngu muội, mờ mịt.

trạch lôi tùy
lội trạch quy muội
Phản cung
Khai gian
Phản trắc
Lừa dối, bịp bợm
Quỵ lụy (vì tình)
Suy tình
Thành hôn
Vu quy
trạch lôi tùy
lội trạch quy muội
Nói cuội
Nói nhăn
Nghệ thuật
Xảo thuật, ảo thuật
Vợ nhỏ
Bồ nhí, bồ bịch
Say xỉn
Say mèm
trạch lôi tùy
lội trạch quy muội
Lửa lọc
Quỷ kế
Nịnh bợ
Gian xảo
Tâng bốc
Bốc hốt, xàm xở

Biến thông

trạch lôi tùy
Thuần đoài
thủy lôi truân
Thiên lôi vô vọng
TÙY
THUẦN ĐOÀI
TRUÂN
VÔ VỌNG
Thuần dã. DI ĐỘNG. Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chìu theo, đại thể chỉ việc di động thuyên chuyển như chiếc xe. Phản phúc bất định chi tượng: Tượng loại không ở; việc còn chạy, còn động, đi.
Duyệt dã. HIỆN ĐẸP. Đẹp đẽ, ưa thích, vui hiện trên mặt, không buồn chán, cười nói, khuyết mẻ, hủy triết, lý thuyết. Hỉ dặt mi tự chi tượng: Tượng vui hiện trên mặt, khẩu khí; chỉ nói năng, đổ bể, xuất khẩu, cửa, lời nói.
Nạn dã. GIAN LAO. Yếu đuối, chưa đủ sức, ngần ngại, do dự, vất vả, phải nhờ sự giúp đỡ. Tiền hung hậu kiết chi tượng: Tượng trước dữ sau lành; khó khăn, gian nan, vướng víu.
Thiên tai dã. XÂM LẤN. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, làm càn đại, chống đối, khứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh Từ ngoài đến; làm bậy, không hy vọng, thất vọng, hư.
Di chuyển
Cửa chính
Khó khăn
Thật vọng
Chìu theo
Người đẹp, lời nói
Vât vả
Thất vọng
Vai phụ
Vui vẻ
Mệt mỏi
Làm bậy, hư
Lối đi
Bị bể
Khó khăn
Chạy theo
Phụ nữ
Gian nan
Làm bậy
Xe
Đẹp, quý bà
Bò, kéo
Hư, xe tăng
Lệ thuộc
Ruộng đât
Vướng víu
Rừng
Thuyết phục
Người đẹp, nữ
Chưa đủ, khó khăn
Kẻ mạnh, càng, mạnh bạo
Bán
Nhà
Khó khăn
Không được

Câu sấm

TÙY - ĐOÀI

Theo gái đẹp

Vai phụ làm việc vui vẻ

Lệ thuộc vợ

Theo thì ăn

Chuyển đổi nhà đất

Phục vụ ăn uống

TÙY - TRUÂN

Tài xế vất vả

Vận chuyển đường bộ

Phục vụ vất vả

Đi theo khó khăn

LỮ - ĐỘN

Khách trốn

Tạm thời rồi trốn

Làm chơi thua thiệt

Làm khách thì thoái lui

Khách lừa đảo

 

 

 

Liên kết: Nội thất nhà đẹp S-housing

X