Lôi thiên đại tráng
0
LÔI

Chí Dã - Tự Cường

Sự lý tiêu biểu của tượng Đại Tráng

1Khối Dương Kiền đã lên tới hào 04, nghĩa là hào Dương đã vượt qua khỏi nội tượng. Dương khí trên đà càng vương lên, lên cao mãi, đây là hình ảnh vươn lên, tiến lên bốc lên, vượt lên cao, cũng là chí khí dâng trào, dâng cao, vượt lên, ngoi lên, ngóc lên, lú lên, cầu tiến, hướng lên, hướng thượng, cao cả, trên cao, cao sang, thượng lưu, cao ráo, cao lêu nghêu, chót vót, hàng cao cấp, giá cao, cái thang, thang máy là hình ảnh “Phượng tập đăng sơn chi tượng: Tượng chim Phượng đậu trên đỉnh núi cao”

2 Nội tượng (Kiền) là hình ảnh cương kiện đầy đủ từ bên trong nội lực, còn lấn lên hào Dương lên ngoại tượng càng năng động (Chấn) chứng tỏ sức mạnh đủ lớn mạnh vượt lên trên, vượt ra ngoài như hình ảnh của hạt nẩy mầm nhô lên cao vượt ra ngoài vỏ bọc của hạt, hình ảnh của trứng nở, gà con bên trong vỏ trứng đủ ngày tháng lớn mạnh đủ nội lực mà tự mà tự lực đục tung bể vỏ trứng mà vương ra ngoài. Cũng như người có đủ trí tuệ sức mạnh sẽ vươn lên đỉnh cao trên bước đường công danh sự nghiệp của mình

3 Người bên trong mạnh (Kiền) lại động ra ngoài (Lôi) là người luôn chủ động, chủ lực, có lập trường, chủ ý là người tự lực, tự cường, tự tin, tự hùng tráng, tự lực cánh sinh, ý riêng, tự cao, tự đại,  kiêu ngạo, ngạo mạn, làm cao, làm giá, cao giá, cao số, thanh cao, cao đạo, cao minh, cao kiến, đại học, học cao, học cao hiểu rộng,…

4 Bên trong cương quyết (Kiền), bên ngoài dấy động (Lôi) tạo thành phong trào, cao trào hùng tráng, dũng mãnh, sôi động, sôi nổi, động mạnh, thịnh đại, lớn mạnh, hùng hồn, tiến lên, tôn lên, tôn vinh,…

5 Bên dưới là nền đất nền cứng (Kiền), làm nền mống tốt cho sự khởi dậy, xây dựng lên trên (Lôi) gọi là xây dựng, dựng nên, dựng lên, lập nên, nên thân, trưởng thành, nhà cao, nhà lầu, chồng lên, vững chắc, vững vàng, bền vững, kiên cố, nền cao, cao hơn, nâng lên, con đội,…

Sự lý tiêu biểu của tượng Đại Tráng trong thiên nhiên và xã hội loại người

 • Đại Tráng là Lý Tự Lập Tự Cường của Trời Đất, Trời Đất không dựa vào đâu mà Tự Cường Tự Lập, Tự có Lý Tri Tánh: Biết biến hóa ra biết trở nên. Tự có tánh biết cứng, nước biết lỏng biết tan ra nhập vô, biết bốc hơi… nên gọi là Tự Nhiên.
 • Muôn vô hữu vật ôm ấp đức tánh của Đại tráng ở Tiên Thiên mà hóa ra thể hiện Lý Đức Tánh Đại Tráng khắp cùng ở cõi Hậu Thiên.
 • Không có Đạo Tự Lập, thai nhi khi ra đời sẽ không tự lập cuộc sống được mà cha mẹ phải sống thế sống dùm. Thật sự ngay trong thai nhi, nếu nó không tự lập, thì cũng sẽ chẳng thành được thai nhi.
 • Nếu không có Đạo Đại Tráng, Đạo Độc Lập Tự Cường, thì không có Độc Lập Tự Do, không có Tự Cường Tự Trị thì hoàn toàn là nô lệ trần gian.
 • Nếu không có Đạo Đại Tráng thì cứ lùn tịt mãi và cuộc đời cũng không có mục đích cao cả.
 • Nhờ có Đạo Đại Tráng mà muôn vật Tự Lập nên Tự Thân, ngoi lên trong cuộc sống, vươn vượt lên mọi ước vọng.
 • Xã hội động vật có những loài thú sống rất tự lập, độc lập không đi theo bầy mà sống độc lập đơn chiếc Tự Cường.
 • Xã hội loài người cũng có nhiều thành phần như: thành phần nô lệ, thành phần tự chủ, tự lập, độc lập và ai cũng muốn đi tìm và sống trong cái Độc Lập cái tự do để hành động theo ý riêng của mình.
 • Đời sống con người ai cũng có hướng lên, vượt lên, hiện tại, gọi là đời sống hướng thượng, cao thượng thăng hoa.
 • Tinh thần vượt trội hơn đối thủ, tự vương lên với chính mình.
 • Tinh thần biết nghĩ đến người trên, ông bà, cha mẹ…
 • Trong áp bức cần ý chí tự cường để vươn lên tìm sự độc lập tự do.

Âm dương lý

 • Ta chủ động vươn lên – Ta bị đưa lên
 • Người đưa ta lên – Ta đưa người lên

Lưu ý: Tự Lập Tự Cường trong Đại Tráng phải đủ tài đức trí, đủ nội lực sức mạnh, đồng thời phải đủ thời gian chín mùi mới đứng ra vươn lên.

Có chí thì nên – Có nghị lực thì thành

Ý nghĩa đối đãi tượng Đại Tráng - Độn: phép quay trục

Lôi thiên đại tráng

ĐẠI TRÁNG

Chí dã. TỰ CƯỜNG. Ý riêng, bụng nghĩ hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường, đơn độc. Phượng tập đăng sơn chi tượng: Tượng Phượng đậu trên núi; cõi trên, việc riêng, tự mình, động trên cao, bay rên cao, độc lập.

Thiên sơn độn

ĐỘN

Thoái dã. ẤN TRÁ. Lui, ẩn, khuất, tránh đời, lừa dối, trá hình, có y trốn tránh, trốn cái mặt đưa thấy cái lưng. Báo ẩn Nam sơn chi tượng: Tượng con Báo ẩn ở núi Nam; Đi mất, đồ giả.

Lôi thiên đại tráng
Thiên sơn độn
Hướng thượng
Hướng hạ
Nhìn lên
Nhìn xuống
Cao minh
Đần độn
Khí khí
Hèn nhát
Tự lực
Ăn bám
Tiến tơi
thụt lui
Sân thượng
Tần hầm
Cao giá
Giảm giá
Lôi thiên đại tráng
Thiên sơn độn
Leo lên
Tụt xuống
Nổi
Chìm
Tự tin
Nhút nhát
Hướng lên
Hướng xuống
Cao cả
Thấp hèn
Núi non
Thung lũng
Lập thân
Vong thân
Lôi thiên đại tráng
Thiên sơn độn
Ngữa lên
Úp xuống
Lên
Xuống
Tình cao thượng
Tình lừa dối
Ngửa lên
Úp xuống
Hùng dũng
Thỏ đế
Chân tình
Ân tình, giả dối
Cao sang
Hạ đẳng

Ý nghĩa đối đãi tượng Đại Tráng - Vô Vọng: phép hoán vị

Lôi thiên đại tráng

ĐẠI TRÁNG

Chí dã. TỰ CƯỜNG. Ý riêng, bụng nghĩ hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường, đơn độc. Phượng tập đăng sơn chi tượng: Tượng Phượng đậu trên núi; cõi trên, việc riêng, tự mình, động trên cao, bay rên cao, độc lập.

Thiên lôi vô vọng

VÔ VỌNG

Thiên tai dã. XÂM LẤN. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, làm càn đại, chống đối, khứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh Từ ngoài đến; làm bậy, không hy vọng, thất vọng, hư.

Lôi thiên đại tráng
Thiên lôi vô vọng
Chính nghĩa
Hung tàn
Khởi nghĩa
Xâm lăng
Hùng dũng
Baọ tàn
Chí khí
Ngang ngược
Chí hướng
Vô hồn
Lôi thiên đại tráng
Thiên lôi vô vọng
Hy vọng
Tuyệt vọng
Xây dựng
Đập phá
Nằm ngữa
Nằm xấp
Bung lên
Ân xuống
Lôi thiên đại tráng
Thiên lôi vô vọng
Chủ động
Bị động
Cao thượng
Du côn
Lãnh tụ
Tay sai
Đàng hoàng
Ngang ngạnh

Ý nghĩa đối đãi tượng Đại Tráng - Quan: phép biến hào

Lôi thiên đại tráng

ĐẠI TRÁNG

Chí dã. TỰ CƯỜNG. Ý riêng, bụng nghĩ hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường, đơn độc. Phượng tập đăng sơn chi tượng: Tượng Phượng đậu trên núi; cõi trên, việc riêng, tự mình, động trên cao, bay rên cao, độc lập.

phong địa quan

VÔ VỌNG

Quan dã. QUAN SÁT. Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, duyệt binh, khán trận, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà. Vân bình tụ tán chi tượng: Tượng bèo mây tan hợp; Thấy, nhìn thấy, khách, thực nghiệm.

Lôi thiên đại tráng
phong địa quan
Kiên cố
Tạm bợ
Chiều cao
Chiều ngang
Chóp đỉnh
Mặt tiền
Bề trên
Bạn bè
Ông chủ
Khách khứa
Chú tâm
Lướt qua
Lôi thiên đại tráng
phong địa quan
Mạnh mẽ
Yếu đuối
Ngó lên
Ngó ngang
Trục tung
Tục hoành
Lập thân
Trôi nổi, lang thang
Tự lực
Dựa hơi
Lôi thiên đại tráng
phong địa quan
Thực lòng
Xã giao
Đồ sộ, hoành tráng
Hào nhoán
Chủ lực
Ngoại lực
Thực lực
Bên ngoài
Có miếng
Có tiếng
Xây dựng (Gia đình)
Qua đường (Quen)

Biến thông

Lôi thiên đại tráng
lội phong hằng
lội trạch quy muội
Trạch thiên quải
ĐẠI TRÁNG
HẰNG
QUI MUỘI
4
Chí dã. TỰ CƯỜNG. Ý riêng, bụng nghĩ hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường, đơn độc. Phượng tập đăng sơn chi tượng: Tượng Phượng đậu trên núi; cõi trên, việc riêng, tự mình, động trên cao, bay rên cao, độc lập.
Cửu dã. TRƯỜNG CỬU. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cổ tri, xưa, cũ. Trường cửu chi nghĩa chi tượng: Tượng lâu bền như đạo nghĩa; thường ngày, vết hằng, lối cũ, thói quen, đường mòn, không thay đổi.
Tai dã. XÔN XAO. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, chen lẫn, nữ chi chung gái lấy chồng. Ác quỷ vi sủng chi tượng: Tượng ma quái làm rối; ngu muội, mờ mịt.
Quyết dã. DỨT KHOÁT. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối. Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi; gãy, đứt.
Tự lập
Lâu dài
Lôi thôi
Quyết định
Vợ chồng
Nữ
Dứt khoát
Xây dựng
Vạn lý trường thành
Rối ren, tai nạn
Gãy đổ
Cao thượng
Mãi mãi, tri âm, vợ chồng
Thì gặp ma quái
Hết cao thượng
Sức mạnh
Vĩnh cữu
Phái nữ
Gãy
Đỉnh cao
Lâu dài
Về gặp ma quái
Ở ranh giới
Vượt lên
Vợ chồng
Phái nữ
Dứt
Tầng cao
Chắc chắn
Kém chất lượng
Gãy đỗ
Lên chức
Bền
Rối
Gãy, quyết định
Xây cất nhà
Kiên cố
Tạm bợ
Liên kế
Chí khí
Bền vững
Hoang mang
Kiên quyết
Tháp cao
Phố cổ
Phố nghèo
Ranh giới

Câu sấm

ĐẠI TRÁNG - HẰNG

 • Thịnh đại thì bền vững
 • Một mình thì bền
 • Tự lực thì bền lâu
 • Chí khí thì nên
 • Vợ chồng tự lực

ĐẠI TRÁNG - QUI MUỘI

 • Một mình thì rối
 • Tự lập thì thua
 • Trên cao thì té đau
 • Tự cao thì thất bại
 • Tự lập là nữ

ĐẠI TRÁNG - QUẢI

 • Tự quyết
 • Trên cao quyết
 • Một mình quyết
 • Thành công từng đoạn

 

 

 

Liên kết: Thiết kế nội thất S-housing

X