phong lôi ích
0
PHONG

Ích Dã - Tiến Ích - Xuất Nhập

Sự lý tiêu biểu đặc trưng của tượng Ích

1 Sự động (nội Chấn) mà được thuận lợi, thu nhập (ngoại Tốn) vậy là được ích lợi, đại lợi, trong động ngoài thuận là việc lợi ích. 

ÍCH: tiến ích, rất rất thuận lợi (vì muôn phương hỗ trợ thuận theo), ích lợi, đại lợi, đại kết, tiện ích, tiện dụng, tiện lợi, thuận tiện, đắc thời, đắc dụng, dễ dàng, may mắn, thuốc bổ xương khớp, quyền lợi, vạn sư như ý,…

2 Chấn động hướng lên (Chấn) bay trong gió, theo chiều gió (Tốn) là hình ảnh vật bay, vọt lên, phóng lên, nhanh nhẹ như chim bay, chuồn chuồn, máy bay, dĩa bay, kinh khí cầu, ngành hàng không, vật biết bay: như diều bay, bong bóng, chong chóng, nhảy dù lượn, bay nhảy, bay lên, hướng lên, bay cao, thuyền buồm, phong linh (chuông gió), phóng sinh, thả chim bồ câu, cao bay xa chạy, mượn gió bẻ măng, chim Hồng Hộc bay phóng lên rất nhanh xuyên qua cả mây mù, gọi là “Hồng Hộc xung tiêu chi tượng”

3 Trưởng Nam động (Chấn) hướng lên, trưởng Nữ thuận động (Tốn) hòa nhập hướng xuống hòa hợp là việc ngoài trong êm thuận nhanh nhẹn lợi ích… 

4 Chấn là sấm động (Chấn) trong gió (Tốn) thì lợi ích cho nhà nông, cho ngành nông nghiệp. Là hình ảnh mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, nhà nông được lợi ích, được mùa, lợi nhuận, lợi ích, tiền lời, có lời, sinh lời, hữu ích, hữu dụng, thịnh vượng, hưng thịnh, thuận hòa, thuận lợi, mưa thuận gió hòa, ích quốc lợi dân,… 

5 Dương hào sơ (của Chấn ) đắc vị, Âm hào tứ (của Tốn ) đắc vị. Âm Dương đều thuận lợi, tạo ra nhiều lợi ích. 

Lý của Ích trong thiên nhiên và xã hội loài người

 • Thiếu nước mà cây cối khô héo, mà thừa thì cây cối ngập úng. Vậy nước phải biến động (Chấn) sao cho thuận lợi (Tốn) tức là phải mưa thuận gió hòa, phải theo Đạo Ích.
  • Phạm vi kinh tế: linh hoạt sao cho có lợi, có lời.
  • Phạm vi tình trường tình nghĩa: phải biết thuận hòa.
  • Mọi sinh hoạt phải lanh lẹ, linh động mới mong thủ lợi, đắc lợi!
 • Lợi (Ích) – Hại (Tổn) là phạm vi không biên cương, không ranh giới. càng lợi thì càng hại, lợi về khô thì hại về ướt, lợi mang đến đại họa càng đại phúc thì cũng hại cũng vậy! Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa.
 • Rốt cuộc chỉ là ý thức (Chấn) về sự thuận nhập (Tốn) sao cho lợi nhiều hại ít mà thôi! Có lợi thì tồn tại mà đến Đại lợi, duy chỉ có lợi là cực lợi ắt tiến tới về hại.
 • Trong thiên nhiên có vật bay, phóng lên, vọt lên…
 • Trong thiên nhiên vật này có lợi ích cho vật kia, vật kia mang lợi ích cho vật nọ…
 • Lý của Ích là sấm và gió trong thiên nhiên thuận (Tốn) động (Chấn) lẫn nhau tạo nên mưa thuận gió hòa mang lợi ích cho cây cối thực vật mùa màng…
 • Động (Chấn) vừa đủ để có thu nhập (Tốn) là ích lợi là khôn ngoan lợi ích lâu dài đó là Đạo Lý của Ích.
 • Trong nội tâm chấn động khởi lên (Chấn), mà bên ngoài biết đè nén che giấu mà nhu thuận hòa nhập là người biết cương nhu đúng lúc thường đem lại lợi ích cho bản thân và mọi người…
 • Ích và Tổn là hai mặt là hai mặt Âm Dương luôn có nhau nên nhớ mà kẻo ham lợi mà tổn danh thiệt mạng
 • Cây cối xanh tốt lợi nhuận thì đất ngày một khô cằn, nên nhớ mà bồi bổ cho đất thì mới lợi lâu dài. Lợi về khô, hại về ướt
 • Lũ lụt tàn phá là tổn, nhưng sau đó mang lại phì nhiêu cho đất, ích lợi cho mùa màng Đạo Ích.
 • Nhập xuống (Tốn) mà lật đất ngữa lên (Chấn) là đi cày ruộng.
 • Tạo Hóa luôn tái tạo ra sự quân bình của lợi – hại.
 • Trong lợi có hại, ý thức rõ sẽ ít có hại, bớt hại.
 • Trong hại có lợi, ý thức rõ sẽ bớt hại tức sinh lợi.
 • Còn ham lợi, ham lời là đòn bẩy của Tạo Hóa kích hoạt Vũ Trụ sinh động (sinh khắc lẫn nhau). Tất cả đều mắc mưu Tạo Hóa, mắc mưu Đạo Phong Lôi Ích.

Âm dương lý

 • Ta được lợi ích – Ta bị lợi dụng.
 • Ta được mùa – Người được mùa.
 • Ta bị cuốn theo danh lợi.
 • Ta giúp người – Người giúp ta.

Tinh thần

 • Người tính mau lẹ nhanh nhẹ, đứng ngồi không yên, luôn hiếu động, ưa đi đây đi đó ra ngoài…
 • Làm việc ưa nghĩ đến lợi ích, lợi nhuận…
 • Người có tính ích nước lợi nhà.

Ngành nghề

 • Các ngành bay trên không, hàng không, tên lửa, vệ tinh phóng ra khỏi trái
  đất…
 • Các ngành điện (Chấn) mang lại lợi ích tiện nghi (Tốn) cho con người…
 • Các ngành kinh doanh mang lợi ích nhanh chóng…
 • Các ngành nghiên cứu sấm chớp mưa gió…

Thời vận

 • Thời được lợi ích, được mùa, lợi nhuận, sinh lợi, sinh lãi…
 • Ở thời của Ích ta đừng quên Tổn kế bên mà mang tiếng “ tham quá thâm’
 • Nên nghĩ và mang lợi cho mình và cả cho đối tác thì mới tồn tại và lâu dài…
 • Lợi danh mà tổn tài, lợi tài mà tổn danh nên cân nhắc mà làm…

Ca dao

“Bán lợi mua danh”

“Ham danh hám lợi”

“Hơn ai gạo tám lầu hồng
Đem thân luồn cúi vào vòng lợi danh”

“Phú quý sinh lễ nghĩa”

“Tham ăn thì lú, tham ngủ thì ngu”

Ý nghĩa đối đãi tượng Ích - Tổn : phép quay trục

phong lôi ích

ÍCH

Ích dã. TIẾN ÍCH. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. Hồng hộc xung tiêu chi tượng: tượng chim Hồng chim Hộc bay qua mây mù; vọt đi, bay đi, thêm lợi, thêm lên, lấn tới.

sơn trạch tổn

TỔN

Thất dã. TỔN HẠI. Tổn thất, hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại. Phòng nhân ám toán chi tượng: Tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn.

phong lôi ích
sơn trạch tổn
Vọt lên
Tuột xuống
Lời
Lỗ
Phóng lên
Té xuống
Mổ ra
vá lại
Được mùa
Thất mùa
Bên bờ
Bên lở
Sinh lợi
Tác hại
Ích lợi
Hao tổn
Có lời
Bù lỗ
Tăng vốn
Cụt vốn
phong lôi ích
sơn trạch tổn
Nhanh nhẹ
Chậm chạp
Xây
Phá
Lợi danh
Ăn hại
Bốc hơi
Cạn dần
Giúp ích
Ăn hại
Nhanh nhẹ
Mất thời gian
Giàu
Nghèo
Tiến tới
Thụt lui
Chồm tới
Ngả lui
Bên thắng
Bên thua
phong lôi ích
sơn trạch tổn
Hưng thịnh
Suy kém, Suy tàn
Phồn vinh
Lụn bại
Ham hố
Thiệt thòi, thua lỗ
Lướt tới
Chậm lại
Vui mừng
Buồn lo
Gầy dựng
Tiêu hao
Hăng hái
Mỏi mòn
Vun bồi
Đục khoét

Ý nghĩa đối đãi tượng Ích - Hằng : phép hoán bị và biến hào

phong lôi ích

ÍCH

Ích dã. TIẾN ÍCH. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. Hồng hộc xung tiêu chi tượng: tượng chim Hồng chim Hộc bay qua mây mù; vọt đi, bay đi, thêm lợi, thêm lên, lấn tới.

lội phong hằng

HẰNG

Cửu dã. TRƯỜNG CỬU. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cổ tri, xưa, cũ. Trường cửu chi nghĩa chi tượng: Tượng lâu bền như đạo nghĩa; thường ngày, vết hằng, lố cũ, thói quen, đường mòn, không thay đổi.

phong lôi ích
lội phong hằng
Máy bay
Xe lửa
Nhanh nhẹ
Chậm chạp
Tiền bạc
Tình nghĩa
Vụ lại
Nghĩa tình
phong lôi ích
lội phong hằng
Canh Tân
Bảo thủ
Bấp bênh
Bền vững
Biến số
Hằng số
phong lôi ích
lội phong hằng
Biến số
Hằng số
Vội vàng
Nhàn tản
Con Chồn
Con rùa
Rơ lỏng
Kết chặc

Biến thông

phong lôi ích
phong trạch trung phu
Thiên lôi vô vọng
thủy lôi truân
ÍCH
TRUNG PHU
VÔ VỌNG
TRUÂN
Ích dã. TIẾN ÍCH. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. Hồng hộc xung tiêu chi tượng: tượng chim Hồng chim Hộc bay qua mây mù; vọt đi, bay đi, thêm lợi, thêm lên, lấn tới.
Tín dã. TRUNG THẬT. Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong, ở giữa. Nhu tại nội nhi đắc trung chi tượng: Tượng âm ở bên trong mà được giữa; trung hư, tư tưởng tinh thần thôi, trung niên, nội bộ bên trong.
Thiên tai dã. XÂM LẤN. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, làm càn đại, chống đối, khứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh Từ ngoài đến; làm bậy, không hy vọng, thất vọng, hư.
Nạn dã. GIAN LAO. Yếu đuối, chưa đủ sức, ngần ngại, do dự, vất vả, phải nhờ sự giúp đỡ. Tiền hung hậu kiết chi tượng: Tượng trước dữ sau lành; khó khăn, gian nan, vướng víu.
Cày
Luốn trong
Bậy, hư
Sỏi đá
Lợi ích
Nhờ uy tín, niềm tin
Thiên tai, làm càn, lỗi
Gian lao
Bay lên
Khung trung, vô trong
Thất bại
Vất vả, gặp mưa
Tiến tới
Tín ngưỡng
Kẻ mạnh, Thất vọng
Khó khăn
Tiếng tăm
Uy tín, trung thực
Lấn át
Khổ sở
Xe, phương tiện giao thông
Giữa giờ, cẩn thận
Hư, vô ý
Lội nước, ạch đụi
Cầu thang máy
Giữa nhà
Hẹp, hay té, hư
Hư, chạy chậm
Mái hiên để ra
Ở giữa
Bên ngoài bị hư
Vướng, ngập nước, bể lún
Lanh lợi
Đức độ
Ngang ngược
Vất vả

Câu sấm

ÍCH - TRUNG PHU

Lợi ích khi trung thật

Ích lợi khi có tính ngưỡng

Bay mất uy tín

Nhanh nhẹ bên trong

Vọt đi ở giữa

Giàu nhờ uy tín, tín ngưỡng

Giàu nhờ Sản phẩm thờ cúng

Giàu nhờ thương hiệu

Giàu nhờ thành thật

Giàu nhờ kinh doanh trung tâm

ÍCH - VÔ VỌNG

Giàu nhờ làm bậy

Giàu nhờ làm càng

Vọt không được

Lợi ích cho kẻ mạnh

Hàng bán được để lộn xộn

Lợi hại cùng lúc

Vượt qua niềm thất vọng

Không hy vọng thì được

Làm chơi ăn thiệt

Giàu nhờ mua phế liệu

ÍCH - TRUÂN

Giàu nhờ đóng vai khổ

Vượt lên số khổ

Chạy nhanh thì gặp nạn

Ló cái khôn nhờ cái khó

Giàu nhờ lao động chân tay

Giàu nhờ chịu khó

Liên kết: Nội thất nhà đẹp S-housing

X