thủy địa tỷ
0
THỦY

Tư Dã - Chọn Lọc

Sự lý tiêu biểu của tựng Tỷ

1 Hào Dương đã lên tới hào 05 (hết ngõ đi nên quay về Âm gốc). Tỷ có nghĩa là Dương quay về ôm gốc Dương. Quy căn, quay về gốc, quay lại, ôm gốc, trở về, quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn. 

2 Nước (Khảm) trở về với đất (Địa) là về với gốc (Quy về, Căn gốc, quy căn), quy về bản mệnh, về bản thân, về cái tư riêng, “về quê Cha đất Tổ”, lá rụng cội, trở về nguồn, không mất gốc, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây,… 

  • Uống nước nhớ nguồn
  • Giấy rách phải giữ lấy lề
  • Không thầy đố mầy làm nên
  • Làm con phải có hiếu
  • Tưởng nhớ quê cha đất tổ

3 Nhất chi khóa một hào Dương mà kết nối, khóa chặc, giữ gìn, là nguồn sống cả năm hào âm là hình ảnh của số 1, trụ cột của gia đình, là bản thân, tự thân một mình, một mối, duy nhất, “vạn vật duy nhất lý” vạn vật sống động chỉ có một lý đó là “Lý Biến Hóa – Lý Đồng Nhi Dị” 

4 Nước khi ở trên đất thì thấm nhuần, thẩm thấu, gắn liền với nhau như bà con thân tộc, tình làng nghĩa xóm liên hệ thân thuộc dính liền với nhau, gần gũi thắt chặt như cây liền cành, chim liền tổ, đất nước tôi, quê hương, đồng bào, bà con họ hàng, thân liền, thân tình, gần gũi, thân tộc, thân bằng, quyến thuộc, tình riêng, tình tư, tư tình, … 

5 Nước (Khảm) thấm qua bình mặt đất, cát sỏi, đá (Địa) là bình lọc nước của thiên nhiên, sàng lọc, sàng sảy, gạn lọc, bỏ đục gạn trong, chọn lọc, tuyển chọn, phin café, trong lành, trong sạch, tinh khiết,… 

6 Dương lên tới hào ngũ là chính ngôi đắc vị, nên năm hào kia phải quy về thân liền gắn chặt kết thân với Dương. Ý nghĩa: trụ cột gia đình, trưởng đoàn, trưởng nhóm, bản thân, tự thân, một mình, một mối, cá nhân, tư hữu, độc tôn, độc tài, độc đoán, gia trưởng, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, không thầy đố mày làm nên,… 

Đạo lý của Tỷ trong thiên nhiên và xã hội loài người

 • Tỷ là bộ mặt cũ biến hóa rầm rộ bên ngoài, sâu kín lặng lẽ bên trong.
  • Mọi biến hóa ra bộ mặt mới đều cũng phải ôm áp cái bộ mặt cũ rồi dần dần mới bỏ được bộ mặt cũ để chọn cái bộ mặt mới
  • Tỷ là chọn cái mới nhưng chưa quên hẳn cái cũ, nên chúng ta nhận thức về Vũ Trụ, tưởng khám phá cứ thấy mới mãi nhưng thực tế là nó cũ mèm (Đạo ôm gốc)
 • Muôn vật hữu tình và tình người đều đi trong cái lý: Cởi bỏ và lựa chọn
  • Bỏ nịnh dụng trung (thời bình)
  • bỏ trung dụng nịnh (thời loạn)
  • Chọn này bỏ kia
  • Chọn cũ bỏ mới, chọn mới bỏ cũ. Thật sự chọn Dương, bỏ bớt Âm. Vậy, mới mà Dương được chọn
  • Chọn cái hữu dụng (+), bỏ cái vô dụng (-). Nếu không có Đạo Tỷ Dụng
   Thần không có? Làm sao vứt bỏ được cái hung dữ xấu ác.
 • Giờ Tỷ động là phải chọn đúng chỗ, bỏ đúng chỗ, chọn đúng lúc, bỏ đúng
  lúc.
 • Gốc mục nát thối rữa phải chỉnh sửa gốc.
 • Không cần chung thủy với ác quỷ, tiểu nhân.
 • Không cần phản bội với tổ tiên hiền đức, dù quá cơ cực, túng thiếu
 • Đạo Tỷ là vạn vật quy nhất lý. Chối bỏ Đạo Tỷ là chối bỏ nhất lý. Nhất lý là Âm Dương lý.
 • Tỷ là Tằng Tổ, chối bỏ Tằng Tổ thì chúng ta từ đâu ra?
 • 01 Vũ Trụ, 01 xã hội khí hóa, 01 xã hội loài người, 01 cá nhân, 01 loài, 01 sáng tối, 01 Âm Dương (Tỷ),…Đó là tài năng của Tạo Hóa, là tài đức của Đạo Tỷ
 • Tỷ là quy căn: trở về gốc, ôm gốc, giữ gốc, quay về căn bổn, căn nguyên
 • Tỷ là một hào Dương ở chính ngôi đắc vị là nguồn gốc của mọi sự việc,
  là đầu mối của mọi việc, như độc nhất, độc chiêu, số một, độc đáo, độc đoán, độc tài, độc lập, độc đảng, cô độc, đơn độc, độc tôn, hạng nhất…
 • Tỷ là tông chi họ hàng, gia phả, dòng tộc, anh em, thân thích, ruột rà, là Thầy, là Tổ Sư, Sư Phụ, là môn phái, là huynh đệ, là hàng xóm, gần gũi thân liền với nhau…
 • Là đầu não, là lãnh đạo, là giám đốc, trưởng ban ngành, là chủ, là vua, là cái đầu…là chủ chốt chủ lực, là nguyên quán, quê hương…
 • Tỷ là sự chọn lọc, thi tuyển, tuyển cử, gạn lọc, sàng sảy, lọc nước, …

Vị trí xã hội

 • Vua, tổng thống, giám đốc, chủ, chủ tịch, cha, nhà sư, linh mục, trưởng các ban nhóm…
 • Công tác tuyển chọn, điều tra lý lịch, chọn lọc hàng hóa, bộ lọc, khẩu trang, đồ dùng cá nhân…

Thời vận

 • Vào thời của Quẻ Tỷ là nên thu gọn, tóm về một mối để làm chủ, để điều hành, mọi sự việc điều lấy gốc rể làm trọng, đánh những điểm trọng yếu, trung tâm thành thị, Tỉnh lớn, Trung ương…
 • Tuyển nhân viên thì xem xét căn bổn (lý lịch)
 • Nên nghĩ tới ông bà, giòng họ, tổ tiên
 • Bộ máy nhân sự cần phải chọn lọc lượt bớt những phần tử
 • Phải trui rèn chuyên môn (nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là Tỷ)
 • Phải bổ túc thi tuyển nhân viên

Ca dao

“Trăng lên đỉnh núi rồi kìa
Giờ anh có chở em về hay không
Cho dù Trăng rớt xuống sống
Anh chưa hun được đừng mong mà về”

“Nhiều lắm trăm năm một kiếp người
Đến rồi ai cũng phải đi thôi
Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa
Để lúc xuôi tay miệng mỉm cười”

“Tiến một bước sống yên biển lặng
Lùi một bước biển rộng trời xanh”

“Ta về bỏ lại đằng sau
Chữ danh, chữ lợi biển dâu chữ tình
Ta về sống với chính mình

Trút đi cái vỏ hư vinh một thời
Ta về vui với đất trời
Gom mây làm áo rong chơi cõi hồng
Ta về lắng đục khơi trong
Bon chen chi cũng lòng vòng được thua”

“Thắng được người là có sức mạnh
Thắng được mình là kiên cường”( Lão Tử)

Ý nghĩa đối đãi tượng Tỷ - Sư : phép quay trục

thủy địa tỷ

TỶ

Tư dã. CHỌN LỌC. Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa, quy về một mối. Khử xàm nhiệm hiền chi tượng: Tượng bỏ nịnh dụng trung; tuyển chọn, người thân, chiết xuất, đơn lẻ.

địa thủy sư

Chúng dã. CHÚNG TRỢ. Đông chúng, vừa làm thầy vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, nắm níu nhau qua truông, nâng đỡ. Sĩ chúng ủng tòng chi tượng: Tượng chúng ủng hộ nhau; chủ nhà, đứng đầu các ngành.

thủy địa tỷ
địa thủy sư
Từ chối
Nâng đỡ
Tử bản
Cộng sản
Tư gia
Chung cư
Cỡi bỏ
Níu nắm
Lạnh nhạt
Vỗ về
Ghét bỏ
Ưa chuộng
Quan trên
Thầy trong dân
Con đường
Bùng binh
thủy địa tỷ
địa thủy sư
Hẹp hòi
Rộng lượng
Chia sẽ
Đoàn kết
Cô đơn
Đào hoa
Từ bỏ
Bảo bọc
Nhà riêng
Nhà chung
Ganh tỵ
Trách nhiệm
Cá nhận
Tập thể
thủy địa tỷ
địa thủy sư
Cởi bỏ
Nắm níu
Hẹp hòi
Rộng lượng
Lẻ bóng
Cặp đôi
Nhà tôi
Xóm tôi
Chia ly
Sum họp
Thủy chung
Đắc đào (kép)
Vị kỷ
Vị tha

Ý nghĩa đối đãi tượng Tỷ - Đại Hữu : phép biến hào

thủy địa tỷ

TỶ

Tư dã. CHỌN LỌC. Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa, quy về một mối. Khử xàm nhiệm hiền chi tượng: Tượng bỏ nịnh dụng trung; tuyển chọn, người thân, chiết xuất, đơn lẻ.

hỏa thiên đại hữu

ĐẠI HỮU

Khoan dã. CẢ CÓ. Có nhiều, thong dong, dung dưỡng nhiều. Độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng lớn. Kim ngọc mãn đường chi tượng: Tượng vàng bạc đầy nhà; bạn hữu, số nhiều.

thủy địa tỷ
hỏa thiên đại hữu
Hiếm
Đại trà
Hiếm hoi
Thừa mứa
Bạc lẻ
Bạc lớn
Số ít
Số nhiều
thủy địa tỷ
hỏa thiên đại hữu
Gáy sách
Trang sách
Chung tình
Đa tình
Hợp chất
Đơn chất
Một mối
Nhiều mối
thủy địa tỷ
hỏa thiên đại hữu
Chuyên môn
Đa ngành
Của chính
Cửa lớn
Gà nòi
Gà thịt, gà công nghiệp
Thiểu số
Đa số

Biến thông

thủy địa tỷ
thuần khảm
trạch địa tụy
phong địa quan
TỶ
THUẦN KHẢM
TỤY
QUAN
Tư dã. CHỌN LỌC. Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa, quy về một mối. Khử xàm nhiệm hiền chi tượng: Tượng bỏ nịnh dụng trung; tuyển chọn, người thân, chiết xuất, đơn lẻ.
Hãm dã. HÃM HIỂM. Hãm vào ở trong, xuyên sâu vào trong, đóng cửa lại, gập ghềnh, trắc trở, bắt buộc, kiềm hãm, thắng. Khổ tận cam lai chi tượng: Tượng hết khổ mới đến sướng; cột út, trụ cột, kẹt, kẹp,khóa, nước lạnh, đen tối, hiểm sâu, nghe được, ý thích.
Tụ dã. TRƯNG TẬP. Nhóm họp, biểu tình, dồn đống, quần tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bầy. Long vân tế hội chi tượng : Tượng rồng mây giao hội; tụ hội, gom lại.
Quan dã. QUAN SÁT. Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, duyệt binh, khán trận, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà. Vân bình tụ tán chi tượng: Tượng bèo mây tan hợp; Thấy, nhìn thấy, khách, thực nghiệm.
Chọn
Nước, khó, hiểm, khổ
Đám đông, ở lại
Quan, Mùa sáng
Thi tuyển
Kỹ thuật, chuyên môn
Nhân viên bán hàng siêu thị
Giám sát kinh nghiệm
Quay về, trở về
Kẹt
Nhóm
Xem
Con đường
Nguy hiểm
Đông người
ĐI qua
Chiết xuất
Nước tinh khiết
Gạo nếp
Mỹ phẩm
Gan thận
Có vấn đề
Sạn thận, soi gan
Hoạt động tốt
Nóc nhà
Nhiều rác
Quan sát
Về nhà
Bị kẹt
Ở luôn
Có khách
Bỏ
Ràng buộc
Bè cánh
Dòm ngó
Trờ lại
Gần sông
Biểu tình
Thanh tra
Ông bà
Khó tánh
Nội
Ngoại
Chung thủy
Ràng buộc
Gia đạo
Danh dự
Về nhà
Bị kẹt
Ở luôn
Có khách

Câu sấm

TỶ - THUẦN KHẢM

 • Chủ hiểm
 • Phòng cá nhân hẹp, tối
 • Phòng giám đốc gặp trở ngại
 • Muốn làm chủ thì phải khổ, ngượi có chuyên môn giỏi
 • Chủ giỏi chuyên môn

TỶ - TỤY

 • Muốn giàu thì đứng đầu
 • Giám đóc làm ăn tích tụ
 • Chọn người đọc thân làm ăn dư giả, tích tụ

TỶ - QUAN

 • Trường đoàn thanh tra
 • Muốn làm giám đốc thì phải biết quan sát, kinh nghiệm nhìn ngó 1 con măt

 

 

 

Liên kết: Thiết kế nội thất S-housing

X