hỏa thiên đại hữu
0
HỎA

Khoan dã - Cả có

Sự lý tiêu biểu vận hành tượng đại hữu

1 Vàng bạc, châu báu, ngọc ngà (Kiền), đem ra phơi bày dưới ánh nắng mặt trời (Ly) thấy sáng chói (Kiền)

ĐẠI HỮU: cả có, nhiều thứ, nhiều loại, đủ thứ, số nhiều, đa số, dư thừa, thừa mứa, thừa thải, sung túc, phong lưu, đa the, đa đoan, nhiều chuyện, lắm điều, đại phú gia giàu sáng, phú ông, phú quý, đại tư bản, đại gia, ngân hàng, kho bạc, ngọc ngà, châu báu, đá quý, đồ sang trọng, cao cấp, cò bay thẳng cánh,…

2 Ngập tràng đầy (Kiền), ở trong (nội tượng) nhà (Ly)

3 Đó là hình ảnh vàng bạc châu báu, ngọc nhà quá nhiều… Nên có nhiều, số nhiều, cả có, nhiều thứ, dư thừa, đại phú gia, tiền bạc dồi dào, lắm của, dư dã, rất nhiều, nhiều loại, đa thê, đa đoan, nhiều chuyện, lắm điều, đại tư bản, đại gia, ngân hàng, kho bạc, đồ sang trọng, cao cấp…

4 Kim ngọc mãn đường chi tượng: Tượng vàng bạc đầy nhà.

Dương khí bên trong tràn đầy, dồi dào sung mãn,cương kiện (Kiền) đủ và thừa sức lan tỏa ra tận bên ngoài (Ly), ánh áng trí tuệ lan tỏa ra bên ngoài (Ly), đây là hình ảnh của người đầy sung mãn, sung túc, tráng kiện, giàu trí tuệ,mạnh khở, cường tráng, to con, lực sĩ, bao dung, khoan dung, rộng lượng, thông cảm, tha thứ, hào hiệp, mạnh thường quân, đào hoa, đa tình, số thọ, tham sống , tham lam, tham của, sống hùng sống mạnh, binh hùng tướng mạnh, cao lương, mỹ vị,…

5 Khi ý kiến (Kiền), được tỏa ra bên ngoài (Ly) thì được mãn nguyện, thỏa mãn, thong dong, thoải mái, thỏa chí, chí nguyện, nguyện vọng, ước nguyện, bộc lộ khả năng, thành công, thành đạt, thành tựu, thành quả, cơ hội tốt, đến thời, đắc thời, đắc chí…

6 Người có căn bnar vững, sáng (Kiền) thể hiện tỏa ra ngoài (Ly). là hình ảnh của sự thông minh tài giỏi, tài năng, tài đức, toàn tài, sáng như mặt trời.

ĐẠI HỮU: Học giỏi, học thức, hiểu biết, tri thức, tri thức, hoàn hảo, cậy tài, ỷ tài, khoe hoang, kiêu ngạo, hãnh diện, hoạc cao hiểu rộng, tài cao đức trọng,..

7 Sức sống bên trong hùng mạnh, cương kiện (nội Kiền) đủ dức và thừa sức lan tỏa ra bên ngoài (ngoại Ly).

ĐẠI HỮU: Dồi dào, sung mãn, sung sức, mạnh khỏe, cường tráng, to con, vạn vỡ, lực sĩ, vun bồi, bồi bổ, bao dug, rộng lượng, thông cảm, tha thứ, hào hiệp, mạnh thường quân, dào hoa, đa tình, sống thọ, già faan, tham sống, tham lam, tham của, sống hừng sống mạnh, binh hùng tướng mạnh, cao lương mỹ vị…

Đọ lý Địa Hữu trong thien nhiên và xã hội loài người

 • Muôn loài có nhiều loài
  • Con người nhiều chủng tộc: trắng, đen, vàng, đỏ
  • Trời có đã phương: 4 phương, 10 hướng.
 • Hỏa Thiên Đại Hữu là hình ảnh ánh sáng mặt trời của bàu trời chiếu sáng khắp cùng. Nói lên sự rộng lớn bao la vô cùng, đó là đức bao dung của trời đất., Tạo Hóa. 
 • Đại Hữu là đực bao dung rộng lớn vô cùng tận của Trời Đất, Nếu Trời Đất không có lý đức tánh Đại Hữu,làm sao trời đất bao dung nổi muôn loài.
 • Nếu không có đạo lý Đại Hữu thì hông có đạo lý Bao dung, làm sao xui khiến được cha mẹ bao dung con cái, vợ chồng bao dung lẫn nhau, làm sao tính từ bi hỷ xả, làm sao có đức tính bác ái, Rõ rằng không có đạo Đại Hữu sẽ chẳng có chúa, Phật gì.
 • Trời đại tham (Đại Hữu) tất cả vô tình, hữu tình đều của trời, của chúa, của Phật, con người chúng ta là con cháu chắc chít của Trời Đất nên ấp ôm tính tham lam là lẽ thường tình, Nhờ ôm ấp cái đạo tham lam (Đại Hữu) ấy mà chúng ta tha hồ tham, tham làm thánh, tham làm vua, tham ăn, tham quyền, tham tiền,tham của cải, ngọc ngà châu báu, tham tu, tha học, tham tình, mà bậy bạ nhất là tham sống hoài, tham sống mãi, tham ngồi làm vua ngàn năm (Vạn Tuế), muôn trường sinh bất tử,…
 • Lòng đại tham (Đại Hữu) tự nó dẫn dắt con người tham tình, tham danh, tham lợi, tham làm tiên thánh trở thành kém tài năng chí khí ( Đại Hữu ở thế suy kiệt) mất nhân phẩm, mất phẩm giá (Đại Hữu suy giảm)
 • Vũ Trụ có muôn loài vạn vật, con người có nhiều sắc tộc: trắng den, vàng, đỏ..
 • Cái rộng lớn bao la nhất là khoản không bầu trời.
 • Khi chúng ta diễn tả một điều gì đỏ rộng lớn bao la quá thì ta hay gọi nói là trời biển.
 • Nhờ có Đại Hữu nên không gian có đa chiều, thời gian có vô tận mãi, vạn vật có muôn loài, mỗi loài có đa sắc.
 • Nhờ có lý Đại Hữu mà loài người chúng ta có muôn hình vạn vẻ, có đa chủng tộc, đa sắc tộc.

Ngành nghề

Các ngành liên quan đến ngân hàng, tiền bạc, kho bạc, châu báu, ngọc ngà…

Các ngành liên quan đến ánh sáng: như bóng đèn, chiếu sáng điện quang…

Các ngành trí tuệ, chất xám, sáng kiến, tài trí..

Tâm tính

 • Nhờ đức của Đại Hữu nên mới có tấm lòng bao dung ” Đại lượng” đại từ bi, tấm lòng bao dung rộng lớn, tấm lòng vị tha, tấm lòng tha thứ, tấm lòng cao thượng, tấm lòng bao là bác ái,..
 • Tầm nhìn bao quát lớn rộng, đa chiều, đa đoan,..
 • Nhiều tham vọng, nhiều tham lam, tham tiền, tham vàng ngọc, tham tình, tham danh, tham hiểu biết, tham kiến thức, các loại tham.
 • Bởi lý của Đại Hữu nên òng người tham đủ thứ.

Thời đại hữu

 • Đai hữ là thời có nhiều vàng bạc của cải, thời của ánh sáng chế ngự bóng đêm, thời của tấm long bao la bác ái…
 • Đại Hữu là thời có nhiều, đa phương, đa sắc, đa dạng, đa tình,đa cảm, đa năng, đa khoa, đa phương tiện, đa sắc tộc, đa văn hóa, thời của nhiều chuyện, nhieefuf thứ, thời hổn độn phức tạp, thời của rộng lớn sáng sủa…
 • Thời của vàng bạc, ngọc ngà châu báu, cao lương mũ vị, vật dụng sang trọng, đèn trang trí, đồ dùng cao cấp…
 • Vay ngân hàng có lợi, tìm Tư Bản hợp tác,
 • Tìm cố vấn học rộng, tai cao đức trọng.

Âm dương lý

Ta giàu lòng nhân ái – Người giàu long nhân ái.

Ta được giàu – Ta bị giàu

Giàu sung sướng – Giàu cực khổ

Ứng xử: lấy tấm lòng bao dung rộng lớn mà đối cử với nhau, lấy tầm lòng đại lượng cao thựơng mà đối đãi, ánh sáng của trí tuệ.

Ý nghĩa tượng đại hữu

Khoản dã. CẢ CÓ, có nhiều, thong dong, dung dưỡng. Độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng lớn. Kim ngọc mãn đường chi tượng: Tượng vàng bạc đầy nhà; bạn hữu, số nhiều,..

Biến thông

hỏa thiên đại hữu
hỏa phong đỉnh
hỏa trạch khuể
Thuần kiền
ĐẠI HỮU
ĐỈNH
KHUỂ
THUẦN KIỀN
Khoản dã. CẢ CÓ, có nhiều, thong dong, dung dưỡng. Độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng lớn. Kim ngọc mãn đường chi tượng: Tượng vàng bạc đầy nhà; bạn hữu, số nhiều,..
Định dã. Nung đúc. Đứng được, cặm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn. Luyện được thành đan chi tượng: Tượng luyện thuốc thành linh đơn; hứa hẹn, học, đứng tại chỗ, an định.
Quai dã. HỖ TRỢ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên, súng đạn. Hồ giả Hổ oai chi tượng: Tượng con hồ giả oai con Hổ; nhờ mượn sức, ra oai, giả tạo, lỡ việc, dở dang,
Kiện dã, CHÍNH YẾU. Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ, Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khời đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành; chính mình, chín diện, trước mặt.
Giàu
Tột đỉnh
Hỗ trợ
Lớn mạnh
Vững chắc
Bán vũ khí
Tự lực tự cường
Rèn luyện
Lợi dụng
Ông bà, ông cha
Nghề thuốc
Giả tạo
Lần 2, hai họ
Thiên hạ
Học, ổn định
Chiến tranh
Thịnh vượng
Nuôi dưỡng
Kỹ lưỡng
Gải tạo, lợi dụng
Khỏe mạnh
Có nhiều
Bếp
Vũ khí, loạn
Quân từ
Cây nhan
Đang đốt
Tắt nữa chừng
Hai cây lớn
Đức độ
Rèn luyện
Giả tạo, bên ngoài
Chính trực
Tha thứ
Có điều kiện
Giả vờ
Thật lòng
Nhà giàu
Mới
Tiếng (vay bợ)
Sụ (gốc)
Ngân hàng
Xịn (luyện)
Giả (mạ)
Thô

 

 

 

Liên kết: Thiết kế nội thất S-housing

X