Thuần kiền
0
THIÊN

Kiện Dã

Sự lý tiêu biểu tượng Thuần Kiền

1 Thuần Kiền có 06 vạch Dương. Dương có tính khí Dương cương, so với Âm có tính khí Âm nhu.

THUẦN KIỀN: cương kiện, chính yếu, cứng mạnh, mạnh mẽ, mạnh tiến, cứng rắn, cương quyết, nhất quyết, quyết chí, dương tính, nam tính, nóng nảy, lý trí, độc đoán, độc tôn, gia trưởng.

Nguyên Hanh Lợi Trinh: vạn vật có khởi đầu lớn lên toại chí, hóa thành.

2 Thuần Kiền có 06 vạch thể hiện sự liền lạc (Dương) so lại sự đứt rời (Âm) của Thuần Khôn.

THUẦN KIỀN: tam liên, liên kết, liên lạc, liên tục, liên doanh, dính líu, dính liền, gần gũi, thân tình, đoàn kết, hợp tác, tụ tập, tụ lại, bằng phẳng (so với Âm đứt rời, như ổ gà), đầy đủ, núi đá (cao cứng), lớn, cao, to, mập, lớn (ông nội, ngoại, ba, chú, anh,…).

3 Thuần Kiền có 06 vạch Dương. Dương có tính lý sáng so với Âm có tính lý tối.

THUẦN KIỀN: sáng sủa, rõ ràng, minh bạch, chánh nghĩa, chánh lý, sáng suốt, sáng tạo, thông minh, khô khan, khô ráo, nắng ráo, ấm áp, nóng nực (từ hào 01 đến hào 06), sạch sẽ, thơm tho,…

4 Âm Dương cùng lúc chung cùng, bất khả phân ly và cả Tình Lý Tiêu Trưởng – Âm tiêu Dương trưởng, Dương tiêu Âm trưởng.

  • Có “tối” mới ý thức được “sáng” vì chúng là một sắc “sáng tối”
  • Âm nào Dương nấy, Âm đâu Dương đó, trong Âm có Dương trong Dương có Âm.
  • Âm Dương đích thị là Tạo Hóa, là bộ máy của Tạo Hóa.
  • Động tĩnh Âm Dương được gọi là danh là Vũ Trụ Đạo.
  • Âm Dương cực được gọi danh là Thời Trời (lúc mưa, lúc nắng), thời lịnh (thời Tần Thủy Hoàng làm vua, thời Lý Thường Kiệt làm vua,…).
  • Âm Dương Không Thời Gian mà Vũ Trụ Ngữ gọi là Liên Hành Tinh (THUẦN KIỀN).
  • Âm Dương lý lẽ chân lý tuyệt đối, vì Lẽ Biến hóa là tương đối và cái Lẽ Biến Hóa là tuyệt đối.

Đạo lý Thuần Kiền trong thiên nhiên và xà hội loài người

 • Thuần Kiền, Nguyên Hanh Lợi Trinh: vạn vật khởi đầu, lớn lên, đủ sức lực, đắc thành, sau đó, thế nào đó, thành hoàn chỉnh muôn loài vạn vật. Đây chính là đường đi dĩ nhiên của muôn loài, chính thị là Vũ Trụ Đạo, vết đi huyền diệu, mầu nhiệm, siêu tuyệt của Tạo Hóa.
 • Muốn Hóa Thành ra 01 con đường rõ nét, thì tối thiểu phải có 02 lề đường. Đặt tên là lề Âm (trái) và lề Dương (phải).
 • Đạo là con đường đi. Lý là lý lẽ của TRÍ TRI Ý người và muôn loài vô hữu.
 • Đạo Lý là ý của con người theo dõi về Vũ Trụ Đạo, vết đi của Tạo Hóa:
  • Từ Siêu Siêu → Siêu Hiểu → Hiển Hiện.
  • Từ Thiên Nhiên → Tự Nhiên → Tất Nhiên → Quả Nhiên → Bổng Nhiên → Dĩ Nhiên → Hiển Nhiên → Như Nhiên.
 • Tượng Thuần Kiền trong sáng, ngoài sáng mang tính dương khí dâng trào, lớn mạnh, mạnh dạn, chính yếu mọi việc cần chính trực, chính thức, ra mặt, lấy sự rõ ràng chính trực mà hành động, làm việc phải có trách nhiệm cao thì được đắc lợi.
 • Dương khí tràn đầy cứng mạnh ắt cũng dễ gẫy.
 • Thuần Kiền là người lớn, anh, cha, ông, bà, bậc phụ mẫu.
 • Vị trí xã hội: chính quyền, sức mạnh, kẻ mạnh, đương quyền, chính thức, đứng đầu, ngay thẳng, trong sáng,…
 • Ngành nghề: cơ khí, kim loại, khối kiện, quyền lực, chính yếu…
 • Hướng: ở phương Tây Bắc (Thiên Môn là cửa Trời) lấy chính nghĩa trị gian tà.
 • Mạnh dạn cứng mạnh trong sáng sống đúng thời điểm sẽ thành công.
 • Kiền là người hào khí dâng trào, trí tuệ minh mẫn, nghĩa khí quãng đại.
 • Kiền là Long mạch của Địa khí, Khí thiên liêng của sông núi, là kết tinh của nhân loại là người tài của đất nước, là cực đỉnh của thời vận.
 • Có gan (đúng lúc, đúng chổ) mau thành đạt.
 • Lấy kiên quyết trị gian hùng.
 • Nếu ta là chủ, là giám đốc, gặp nhân viên tài giỏi phải biết trọng dụng khen thưởng, phải hiểu biết tâm tư nguyện vọng của họ để ưu tiên quyền lợi cho họ thì họ mới trung thành, làm việc lâu dài.
 •  

Ca dao

“Anh ơi em bảo anh này
Công cha nghĩa mẹ cao dày chớ quên”

“Thắng được người là có sức mạnh
Thắng được mình là kiên cường” (Lão Tử)

“Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!”

Ý nghĩa đối đãi tượng Thuần Kiền - Thuần Khôn : Phép biến hào

Thuần kiền

THUẦN KIỀN

Kiện dã. CHÍNH YẾU. Cứng, mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành; chính mình, chính diện, trước mặt…

thuần khôn

THUẦN KHÔN

Thuận dã. NHU THUẬN. Thuận tòng, mềm dẽo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy, chìu theo, toại chí, đạt thành. Nhu thuận lợi trinh chi tượng: biết chỗ có lợi mà nhờ; âm khí, âm u…

Thuần kiền
thuần khôn
Lành lặng
Mới mẻ
Điềm lành
Điềm gỡ
Chẳn lẻ
Cao thấp
Lớn
Nhỏ
Đầy đặn
Cạn vơi
Tròn điều
Góc cạnh
Xum họp
Chia ly
Gốc rể
Ngọn ngành
Sáng bóng
Thâm xịt
Sáng sủa
Tăm tối
Thông minh
Đần độn
Lý trí
Tình cảm
Thuần kiền
thuần khôn
Võ
Văn
Ngọt Ngào
Cay đắng
Hạnh phúc
Khổ đau
Tây bắc
Tây Nam
Đời
Đạo
Tổng hợp
Phân tích
Quan chức
Dân giã
Trơn tru
Sần Sù
Cơm cháy
Cơm rời
Tròn trịa
Ốm nhách
Ngay thẳng
Méo mó
Thuần kiền
thuần khôn
Sạch
Nắng
Mưa
Tươi
Héo
Tiến bộ
Lạc hậu
Thực dụng
Viễn vông
Vui
Buồn
Ngoài
Trong
Ông cố
Bà cố
Đáp số
Ẩn số
Tài
Đức
Ông trời
Ông địa

Biến thông

Thuần kiền
Thiên phong cấu
Thiên trạch lý
hỏa thiên đại hữu
THUẦN KIỀN
CẤU
LÝ
ĐẠI HỮU
Kiện dã. CHÍNH YẾU. Cứng, mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành; chính mình, chính diện, trước mặt…
Ngộ dã. TƯƠNG NGỘ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân bất trắc chi tượng: Gặp gỡ thình lình, ít khi, bất trắc; bắt tay, thông đồng, dính nhau…
Lễ dã. LỘ HÀNH. Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận đường sái quá, hệ thống, pháp lý. Hổ lang đang đạo chi Tượng: Tượng hổ lang đón đường. Lễ nghĩa, hợp lý, lý lẽ, lời nói, lên đường, xe cộ…
Khoan dã. CẢ CÓ. Có nhiều, thong dong, dung dưỡng nhiều. Độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng lớn. Kim ngọc mãn đường chi tượng: Tượng vàng bạc đầy nhà; bạn hữu, số nhiều…
Nhà Trai
Cầu hôn, đồng ý, trở ngại
Lễ nghĩa, ở xa, Công an, hành chính
Giàu có, đức độ, nhiều người
Chàng
Theo, bám mãi, Liên kết, móc nối, Giao tiếp, môi giới
Rất tử tế, Nghiêm túc, Lý sự
Rộng lượng, Giàu quá, Bao la, bao dung, Đa hệ
Mặt tiền
Giao lộ, Nơi gặp gỡ, Cầu,
Đường lớn, Hành chính, Trạm kiểm soát
Rộng lớn, Tiệm vàng, ngân hàng, Sáng sủa
Nghề chính
Giao tiếp, Cấp cứu, rủi ro, Đeo bám, môi giới
Công chức, Pháp luật, Tài xế, Thầy cúng
Vàng bạc, Ánh sáng, Ngân hàng

 

 

 

Liên kết: Nội thất nhà đẹp S-housing

X