Thiên phong cấu
0
THIÊN

Ngộ Dã - Tương Ngộ

Sự lý tiêu biểu vận hành của tượng Cấu

1 Khởi đầu của lò Tạo Hóa là Thuần Khôn trải qua 06 lần động là Thuần Kiền thuần Dương, Âm ẩn tàng, qua lần động thứ 07 thì hào Âm xuất hiện trở lại vì vậy Tượng cấu là Âm đáo lại. Đối nghịch Tượng Phục là Dương đáo lại.

CẤU: Âm đáo lại
PHỤC: Dương đáo lại.

 • Âm: biểu hiện sự lạnh lẽo, chết chóc.
 • Dương: biểu hiện sự sống, ấm áp, hồi sinh.

CẤU: bất trắc, bất ngờ, thình lình, ít khi, hiếm có, ngoài dự tính, khó lường, không xác định, không lường trước được.

2 Dương là sinh khí của sự sống nên trong Tượng Phục Dương trở lại, hào Dương mang đầy sự sống, nồng nàng, hồi sinh, gọi là phục sinh trở lại. Trong Tượng Cấu thì Âm khí thô trọc, ạm trọc, lạnh hàn, lạnh chết, đầy sự âm u bóng tối nên gây ra sự bất trắc, bất ổn, động biến bất ngờ, không xác định, hiếm khi, hiếm có, thình lình, ngoài dự tính.

3 Phong là gió, Kiền là khí Dương khối kiện trên trời quần tụ tạo ra hiện tượng mây mưa gió bão gây bất trắc, nên gọi là “ Phong Vân bất trắc chi tượng”

4 Trong Tượng Cấu có 5 hào Dương và chỉ có 1 hào Âm nhu hiếm hoi trong bày Dương nên có lực cung cầu nghiêng lệch mà hút mạnh gắn kết dính chặt không tách rời ra được, Hào Âm lại ở nội tượng bên trong được ẩn kín che giấu của bầy Dương giống hình ảnh của chất kết dính theo thân hình mạnh, lớn khối của 5 hào Dương. Cấu là Âm tĩnh trong Dương động. Phục là Dương động trong Âm tĩnh.

Cấu: cấu kết, liên kết, kết hợp, kết đoàn, kết cấu, đoàn kết, kết bè, kết đảng, tương phùng, tương ngộ, móc nối, móc ngoặc, môi giới, mua bán..

5 Gió luồng bên trong (Phong), cực mạnh (Kiền) bên trên tạo thế gió mạnh vũ bão gây bất trắc, khó lường, thiên biến vạn hóa, biến hóa nhiều kỳ dị, bão táp, lốc xoáy,…

6 Dương ở trên động (thượng Kiền), Âm ở dưới thuận (hạ Tốn). Âm Dương đang giao nhau.

Cấu: giao nhau, thu hút, ái lực, ái tình, nam châm, mềm gặp cứng, giao hòa, giao hảo, giao cắt, giao thoa…

Cấu trong thiên nhiên và xã hội loài người

 • Nếu không có Đạo Lý Cấu thì cũng chẳng có nguyên lý Âm Dương tương giao và muôn vật chẳng có giao phối, giao cấu, thật vô lý.
 • Âm phò Dương, Dương trợ Âm. Nhờ đó mà hơi khác tìm về với nhau, nhờ đó mà Âm Dương giao hòa. Không có Đạo Cấu, tức không có luật Âm Dương cung cầu. Âm cầu Dương, Dương cầu Âm. Tài và đức, nam và nữ…
 • Cấu là đức hiếu sinh của Tạo Hóa. Đạo Cấu chẳng có thì làm sao có anh chị, chẳng có tôi, chẳng có chúng ta, chẳng có họ hàng, chẳng có họ,…
 • Bão lụt, hạn hán là đức tánh bất đồ, bất trắc của Tạo Hóa. Cho nên người đời bất nhất, thất thường cũng lẽ dĩ nhiên mà thôi.

Thời vận

 • Ta nên tạo sự giao tiếp, ngoại giao, bắt tay, kết hợp, tạo cầu nối với nhau, kết hoạch đeo bám, tạo phút giây gặp gỡ mà có sự kết hợp thông đồng lâu dài, sự thông đồng ở bên trong (móc nối, móc ngoặc, đi ngã sau)
 • Hình ảnh Mỵ Châu – Trọng Thủy là tượng của Cấu.
 • Thế thông đồng, móc ngoặc bất thường của tham ô tạo nên sự bất trắc, biến loạn xáo trộn trật tự xã hội cũng là Tượng cấu.

Ngành nghề

 • Các ngành thích hợp ngoại giao, tạo cầu nối, môi giới, ngành keo dán, chất kết dính, dây cáp, các loại máy móc, ngành liên lạc, bưu điện, nhành sản xuất, công tắc điện, cầu giao, hàn chì, vít ốc, cái móc, dây cột nối, kim chỉ… các ngành liên quan đến sự bất trắc, hiếm khi, ít có như bảo hiểm, cấp cứu…
 • Tạo sự khan hiếm, ít có, hàng độc.
 • Vậy thời vận của Cấu không nên lẻ loi, đơn độc, mà cần có sự kết nối, đoàn kết thì mới có sự bền chắc của nhóm đông.
 • Cô đơn, cô lập gặp Cấu là bất đồ, bất trắc dễ thất bại.

Lời khuyên

 • Phải đoàn kết để không bị phá vỡ.
 • Cần điều tra để loại bỏ những âm mưu móc ngoặc.
 • Níu kéo nhau làm việc thiện.
 • Hình ảnh bắt tay giao cấu, giao ban, giao hảo, giao thông, giao kèo, giao ước, bàn giao, trao đổi, trao tặng, gặp gỡ, móc nối, móc ngoặc, thông đồng, che giấu, kết bè, kết đảng,

Ca Dao

“Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không”

“Anh hùng gặp vận”

“Cá gặp nước”

“Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời

Nội Nam Kỳ lục tỉnh, có mấy cây cầu, anh biết không?
Thấy em hỏi tức, anh đáp phứt cho thông:

Nội Nam Kì lục tỉnh, có bảy cây cầu:

Cầu Phú, cầu Quới, cầu Tình, cầu Lợi, cầu Tiền,

Cầu cho cha mẹ song tuyền,

Cầu cho anh với bạn kết nguyền trăm năm”

Ý nghĩa đối đãi của tượng Cấu - Phục : Phép biến hào

Thiên phong cấu

CẤU

Ngộ dã. TƯƠNG NGỘ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân bất trắc chi tượng: Gặp gỡ thình lình, ít khi, bất trắc; bắt tay, thông đồng, dính nhau.

địa lôi phục

PHỤC

Phản dã. TÁI HỒI. Tái diễn, lại có, trở về, quay đầu, bên ngoài, phản phục, , phục hưng, phục hồi. Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: Tượng ngoài núi lại có núi nữa; phản bội, phản đòn, động trong manh nha, giật.

Thiên phong cấu
địa lôi phục
Âm trờ lại
Dương trở lai
Thình lình
Định kỳ
Bất ngờ
Thường lệ
Chưa quen
Thông thạo
Bất kỳ
Chu kỳ
Hở hang
Kín đáo
Sơ giao
Thâm giao
Cấu kết
Chấm dứt
Đột xuất
Chu kỳ
Thiên phong cấu
địa lôi phục
Chưa quen
Thông thạo
Vòng trong
Vòng ngoài
Liên tập
Từng căn
Méo
Tròn
Khó biết
Dễ biết
Hiếm có
Dư thừa
Nội dung
Hình thức
Tĩnh
Động
Thiên phong cấu
địa lôi phục
Ngoại lệ
Thông lệ
Bất trắc
Ổn định
Ngắn gọn
Dài dòng
Nội thành
Ngoại ô
Biến
Bất biến
Khó biết
Dễ biết
Cóc nhảy
Rắn bò
Chu kỳ hở
Chu kỳ kín
Bất thường
Bình thường

Ý nghĩa đối đãi của tượng Cấu - Quải : Phép quay trục

Thiên phong cấu

CẤU

Ngộ dã. TƯƠNG NGỘ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân bất trắc chi tượng: Gặp gỡ thình lình, ít khi, bất trắc; bắt tay, thông đồng, dính nhau.

Trạch thiên quải

QUẢI

Quyết dã. DỨT KHOÁT. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối. Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi dã cùng ắt thôi; gãy, đứt.

Thiên phong cấu
Trạch thiên quải
Nối lại
Cắt đứt
Tình đầu
Tình cuối
Do dự
Quyết định
Một cặp
Một chiếc
Thiên phong cấu
Trạch thiên quải
Bất trắc
Chắc chắn
Ghép vô
Tháo ra
Liên tập
Từng căn
Liên hệ
Cắt đứt
Thiên phong cấu
Trạch thiên quải
Một chuỗi
Một đoạn
Lưu luyến
Đoạn tuyệt
Mềm yếu
Cứng rắn
Góc bẹt
Góc nhọn

Ý nghĩa đối đãi của tượng Cấu - Tiểu Súc: Phép hoán vị

Thiên phong cấu

CẤU

Ngộ dã. TƯƠNG NGỘ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân bất trắc chi tượng: Gặp gỡ thình lình, ít khi, bất trắc; bắt tay, thông đồng, dính nhau.

phong thiên tiểu súc

TIỂU SÚC

Tắc dã. DỊ ĐỒNG. Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, cô độc, súc oán, chứa mối oán hận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen. Cầm sắc bất điệu chi tượng: Tượng tiếng đờn không hòa điệu; khác lạ, đặc biệt, tiểu nhân, nhỏ, ít.

Thiên phong cấu
phong thiên tiểu súc
Sum vầy
Lẻ loi
Đoàn tụ
Đơn chiếc
Dấu gạch nối
Dấu chấm
Tụ tập
Tản mát
Thông cảm
Oán hờn
Thiên phong cấu
phong thiên tiểu súc
Tương thông
Bế tắt
Lập dị
Quái dị
Đoàn kết
Chia rẽ
Nhiều
Ít
Thiên phong cấu
phong thiên tiểu súc
Móc nối
Cô lập
Phân tử
Nguyên từ
Hợp chất
Đơn chất
Bán sỉ
Bán lẻ

Biến thông

Thiên phong cấu
Thuần kiền
Thiên thủy tụng
hỏa phong đỉnh
CẤU
THUẦN KIỀN
TỤNG
ĐỈNH
Ngộ dã. TƯƠNG NGỘ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân bất trắc chi tượng: Gặp gỡ thình lình, ít khi, bất trắc; bắt tay, thông đồng, dính nhau.
Kiện dã. CHÍNH YẾU. Cứng, mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành; chính mình, chính diện, trước mặt.
Luận dã. BẤT HÒA. Bàn cãi, kiện tụng, bàn tính, cãi vã, tranh luận, bàn luận. Đại tiểu bất hòa chi tượng: Lớn nhỏ không hòa; không vừa ý, trái ý nhau, không hợp, bất ổn.
Định dã. NUNG ĐÚC. Đứng được, cậm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn. Luyện được thành đan chi tượng: Tượng luyện thuốc thành linh đơn; hứa hẹn, học, đứng tại chổ, an định, xác định
Gặp gỡ
Chính thức
Bất hòa
Học hỏi
Đeo theo
Dính liền
Khó chịu
Tới chót
Bắt tay
Công khai
Đi kiện
Làm bếp
Gặp nhau
Người lớn
Gây gỗ
Hẹn hò
Quen biết
Lãnh đạo, quyền thế
Luật sư
Sinh viên
Hẹn hò
Minh chánh
Khép nép
Đính ước
Giao kèo
Chính thưc
Tranh chấp
Chắc chắn
Kết hôn
Hai họ
Không hợp
Đính ước
Gặp người
Chính tông, chính trực
Luận bàn, nhiều chuyện
Ước định

 

 

 

Liên kết: Nội thất nhà đẹp S-housing

X