phong thiên tiểu súc
0
PHONG

Tắc Dã - Dị Đồng

Sự lý tiêu biểu đặc trưng của tượng Tiểu Súc

1Kiền Kim khắc Âm Tốn Mộc. Bên trong cương kiện (Kiền) đủ và thừa sức không cho bên ngoài thâm nhập vào (Tốn)

2 Nội tượng bên trong đã đầy (Kiền), bên ngoài còn nhập vô, đưa vô (Tốn) là hình ảnh của chèn ép thêm, nhồi nhét thêm, nên chứa ít, chứa nhỏ, chứa chút đỉnh, chút xíu, chồng hờ, vợ lẽ, vợ bé, nồ nhí, lẻ loi, lẻ bóng, đơn chiếc, đơn độc, đơn côi, côi cút, buồn hiu, cô quạnh, cô liêu, cô tịch, nhỏ mọn, nhỏ nhắn, tí hon, tí tẹo, ít ỏi, độc quyền, độc đoán, độc đáo, (hào Âm), hiếm có, bạc phận, bạc tình, bạc bẽo, đạm bạc, thất lạc, tích tiểu…

3 Nội tượng là Kiền có tính chất cứng rắn, ngoại tượng Tốn đưa hào Âm nhu mềm yếu (hào 4) thâm nhập, nhập vào thì làm sao vô được, chẳng khác nào lấy Trứng chọi đá nên việc không xong bế tắc…

4 rong tượng Tiểu Súc có 05 hào Dương và duy nhất có 01 hào Âm ở tứ. Tam Dương Kiền có tính chất che giấu, khuất tất, là điểm khác lạ liên kết nhất quán, nay hào Âm của Tốn xâm nhập lại mang tính chất che giấu, khuất tất, là điểm khác lạ dị đồng, như hình ảnh trái ý nhau, khác nhau…cũng chính điểm lạ này phá vỡ sự đoàn kết gây không thông, tắc nghẽn, bế tắc. Hình ảnh minh họa: “Cầm sắc bất điệu chi Tượng” tiến đàn không hòa điệu.

5 Hào Âm chui trốn nhập vào (Tốn) trong hai hào Dương ở ngoại tượng và ba hào Dương nội tượng. Nghĩa là tất cả hào Dương cùng che hào Âm. Trong ngoài, trước sau đều che kín. Đó là “nổi lòng thầm kín” một hào âm. Là “mối tình mang xuống tuyền đài chưa tan”, chôn chặt, chôn kín, dấu kín, cắng răng nhịn nhục, không than thở, khóc thầm, oan nghiệt, oan trái, oan gia, ân oán, uẩn khúc, ấm ức, cô đơn, gà trống nuôi con, đơn điệu, tình sầu, tình buồn, oán hờn, oán hận, tình đơn phương, yêu một chiều, ân tình chưa trả được, cung đàn lỗi nhịp, nỗi lòng thầm kín, chôn kín trong lòng, sống để bụng chết mang theo,…

6 Tượng Kiền đầy đủ đức tài năng đức độ, lại bị tượng Tốn chèn ép che đậy, khuất lấp như hình ảnh anh hùng người tài, bị vùi dập, chôn vùi không có cơ hội.

7 Lấy trứng chọi vào (Tốn) đá cứng, khối sắt (Kiền), khó thâm nhập, phòng thủ vững chắc, khó nuốt, bế tắc, tắc nghẽn, dị đồng, khắc chế nhau, sai lầm, sai lạc, chấp kiến, dị kiến, chấp nê, âu lo, rắc rối, sầu thảm, yếu đuối, dễ bị thua thiệt, phải biết lượng sức, chuốc lấy thất bại, con kiến mà kiện củ khoai,…

8 Trong Dịch Lý (Kinh Dịch) luận quẻ lấy phương ngôn “đồng lấy dị mà luận” trong Tượng Tiểu Súc chỉ có một hào Âm tứ là dị biệt, dị đồng, là hình ảnh của sự đặc biệt, khác lạ, điểm lạ khách thường, dị tật, dị tài, dị tánh, dị nhân…

Lý Tiểu Súc trong thiên nhiên và xã hội loài người

 • Trong thiên nhiên có vật thông thường ắt có vật khác thường, khác lạ, hiếm, như quý hiếm, đặc biệt, dị biệt…như ngọc ngà, châu báu, Long, Lân, Quy, Phụng…
 • Chịu khó học cái Đạo Lý quý hiếm để giúp đời thật hiệu quả.
 • Các hiện tượng biến hóa cũng có bình thường và bất thường khác lạ…
 • Đạo Lý Tiểu Súc là mềm chọi với cứng nên bế tắc không xong, tắc nghẽn, bất thành…
 • Hào Âm bốn trong Tiểu Súc nhỏ nhen, chen lẫn làm phá vỡ sự liên kết của bầy Dương, đem sự tắc nghẽn, hư hao, oán hận cho bầy Dương, ví như sâu bọ, côn trùng, vi khuẩn, virut, siêu vi xâm nhập đem lại sự tàn phá cho sinh vật…
 • Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ dỡ hổng quả đất này.
 • Trong xã hội loài người Tiểu Súc là lúc chứa ít, ít ỏi, chật hẹp, hẹp hòi, nhỏ nhen, nhỏ mọn, bẩn thiểu, tiểu nhân.
 • Nhờ có Tiểu Súc mà trong lòng đầy sự cưỡng chế bất phục, đầy dị kiến, tư riêng ý…chấp nhận thà đơn chiếc chứ không chung chạ với loài lang sói mặt đen, mặt dầy
 • Trong lòng chứa ít tham sân si, Danh Lợi Tình thì ít chứa cái ác.
 • Trong lòng chứa ít điều thiện, nặng về dị biến, độc biến, lập dị, kiêu căng, thì chứa nhiều sự nguy nan.

Âm dương lý

 • Ta bị bế tắc – Ta tắc nghẽn
 • Ta bị chèn ép – Người bị chèn ép
 • Ta kẹt tiền – Người kẹt tiền
 • Ta cô đơn – Người cô đơn
 • Ta được độc thân – Ta bị độc thân

Tình hình và hình dáng

 • Người có dị tài, biệt tài, khác lạ, bất thường…
 • Người sống đơn độc, độc lập, hẹp hòi, nhỏ mọn, tiểu nhân, tiểu tâm, tiểu xảo…
 • Người nhỏ con, nhỏ nhắn, nhỏ người, dị thường, dị tướng, dị nhân, siêu nhân…
 • Người có lòng tham, tham vọng, khác thường, có nhiều ẩn khúc…
 • Người trầm uất, oan trái, có tính ngược đời, gây trái ý người…

Ngành nghề

 • Các ngành đặc biệt, khác thường, ít ai làm
 • Ngành thuốc trừ sâu bọ, côn trùng…
 • Các ngành liên quan đến vật nhỏ, sâu kín, như vi khuẩn, vi trùng, siêu vi…
 • Các ngành liên quan đến vật nhỏ, như ngọc ngà, châu báu, vàng bạc, thú qúi hiếm…

Thời vận

 • Thời của Tiểu Súc là lúc bế tắc, không thông, tắc nghẽn, không xong, lúc cô đơn lẻ loi, cô độc…
 • Là lúc chứa nhiều oán hận, sầu muộn, uẩn uất trong lòng…
 • Là thời vận chết không ra chết mà sống không ra sống, sống trong sự oan trái, bất đồng, sống trong sự trái ý, phật lòng…
 • Là thời của tiểu nhân đắc lợi, ta nên biết phải làm gì để tồn tại và tiến bộ…
 • Là thời lúc ta không nên bỏ qua việc nhỏ, chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến đại sự việc lớn…như “lỗ nhỏ đắm thuyền”
 • Hỏi: ở thời ta nên làm gì? Ta nên lợi dụng thời này mà hiểu sâu sự đời, là lúc tạo hóa đang dạy ta bài học Tiểu Hóa vậy ta nên học cho giỏi, cho sáng cái lẽ ấy để yêu thương người đồng cảnh, nên nhớ mọi hoàn cảnh đều có hai mặt Âm Dương của nó, vậy ta nên biến bị thành được để có chiều hướng Dương hóa…
 • Quá nhu thì khó thắng cương, quá yếu khó thắng mạnh, quá tĩnh khó thắng động, quá ít khó thắng nhiều. Đó là Đạo Lý của Tiểu Súc

Ca dao

“ Đấng anh hùng đừng oán mới nên”

“Đa giáo thành oán”

“Ở đời có bốn cái ngu
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”

“Ân đền oán trả”

“Vay chín thì phải trả mười
 Phòng khi túng lỡ có người cho vay”

Ý nghĩa đối đãi tượng Tiểu Súc - Lý : phép quay trục

phong thiên tiểu súc

TIỂU SÚC

Tắc dã. DỊ ĐỒNG. Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, cô độc, súc oán, chứa mối oán hận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen. Cầm sắc bất điệu chi tượng: Tượng tiếng đờn không hòa điệu; khác lạ, đặc biệt, tiểu nhân, nhỏ, ít.

Thiên trạch lý

LÝ

Lễ dã. LỘ HÀNH. Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận đường sái quá, hệ thống, pháp lý. Hổ lang đang dạo chi tượng: Tượng hổ lang đón đường. Lễ nghĩa, hợp lý, lý lẽ, lời nói, lên đường, xe cộ.

phong thiên tiểu súc
Thiên trạch lý
Đặc biệt
Bình thường
Chứa ít
Chứa nhiều
Nhỏ nhắn
Trung bình
Bất thường
Hữu thường
Trái ý
Hợp ý
Oán hận
Lễ nghĩa
phong thiên tiểu súc
Thiên trạch lý
Cô đơn
Tập thể
Bất phục
Tuân lệnh
Bất chấp
Chấp hành
Lảm nhãm
Rành rọt
Quanh co
Ngay thẳng
Bất kính
Lễ kính
phong thiên tiểu súc
Thiên trạch lý
Gian xảo
Ngay thẳng
Oán hận
Ân tình
Vợ bé
Vợ chính
Nổi lòng
Bộc bạch
Cong
Ngay
Khó biết
Dễ biết

Ý nghĩa đối đãi tượng Tiểu Súc - Cấu : phép hoán vị

phong thiên tiểu súc

TIỂU SÚC

Tắc dã. DỊ ĐỒNG. Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, cô độc, súc oán, chứa mối oán hận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen. Cầm sắc bất điệu chi tượng: Tượng tiếng đờn không hòa điệu; khác lạ, đặc biệt, tiểu nhân, nhỏ, ít.

Thiên phong cấu

CẤU

Ngộ dã. TƯƠNG NGỘ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân bất trắc chi tượng: Gặp gỡ thình lình, ít khi, bất trắc; bắt tay, thông đồng, dính nhau.

phong thiên tiểu súc
Thiên phong cấu
Đơn độc
Liên kết
Lẻ bóng
Có đôi, có cặp
Số lẻ
Số chẳn
Độc tấu
Hòa tấu
phong thiên tiểu súc
Thiên phong cấu
Chia rẻ
Đoàn kết
Ý riêng
Ý chung
Chia lìa
Hàng gắn
Hiếm khi
Ít khi
phong thiên tiểu súc
Thiên phong cấu
Cưỡng lại
Ung thuận
Dấu chấm than
Dấu gạch nối
Dậy chậm, giấy thấm
Keo dính

Ý nghĩa đối đãi tượng Tiểu Súc - Dự: phép biến hào

phong thiên tiểu súc

TIỂU SÚC

Tắc dã. DỊ ĐỒNG. Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, cô độc, súc oán, chứa mối oán hận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen. Cầm sắc bất điệu chi tượng: Tượng tiếng đờn không hòa điệu; khác lạ, đặc biệt, tiểu nhân, nhỏ, ít.

lôi địa dự

DỰ

Duyệt dã. THUẬN ĐỘNG. Dự bị, dự phòng, canh chừng, sớm, vui vầy. Thượng hạ duyệt dịch chi tượng: Tượng trên dưới vui vẻ; chờ, do dự, động trên đất, hàng rào, động trong âm u, động trong manh nha, dè chừng.

phong thiên tiểu súc
lôi địa dự
Dấu ấn
Công khai
Túng thiếu
Có dư, dành giụm
Sầu hận
Thông cảm
Tình sầu
Vui vẻ
phong thiên tiểu súc
lôi địa dự
Khổ tâm
Hài lòng
Cô quạnh
Xum vầy
Buồn hiu
Vui vẻ
phong thiên tiểu súc
lôi địa dự
Che dấu
báo động
Ẩn núp
Canh phòng
Tiền lẻ, nợ, thiếu
Tiền để dành

Biến thông

phong thiên tiểu súc
thuần tốn
phong trạch trung phu
Sơn thiên đại súc
TIỂU SÚC
THUẦN TỐN
TRUNG PHU
ĐẠI SÚC
Tắc dã. DỊ ĐỒNG. Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, cô độc, súc oán, chứa mối oán hận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen. Cầm sắc bất điệu chi tượng: Tượng tiếng đờn không hòa điệu; khác lạ, đặc biệt, tiểu nhân, nhỏ, ít.
Thuận nhập dã. THUẬN NHẬP. Thẩm thấu, theo lên theo xuống, theo tới theo lui, có sự giấu diếm ở trong. Âm dương thăng gián chi tượng: Tượng khí âm dương giao hợp; thu nhập, nhập vào, nhập lại.
Tín dã. TRUNG THẬT. Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong, ở giữa. Nhu tại nội nhi đắc trung chi tượng: Tượng âm ở bên trong mà được giữa; trung hư, tư tưởng tinh thần thôi, trung niên, nội bộ bên trong.
Tụ dã. TÍCH TỤ. Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chổ, dự trữ, đựng, để dành. Đồng loại hoan hội chi tượng: Tượng đồng loại hội hợp vui vẻ, cục bộ; đại hội, gặp gỡ trong một phe.
Lạ
Nhập, theo, ưng ý, ưng thuận
Tin
Để dành, trong nội bộ
Nhỏ nhen
Giấu diếm
Ở trong, ở giữa
Nội bộ
Hàng độc, đặc biệt, hiếm thấy, hiếm có
Thu nhập
Có lòng tin
Tích tụ
Cô độc
Nhập lại
Nội tâm
Che đậy
Tiểu nhân
Theo
Ở giữa
Chứa nhiều
Người nhỏ
Thuận thảo
Đáng tin
Giàu
Ít
Nhập
Tin
Chứa
Giận
Che dấu
Tin tưởng
Người lớn
Cá biệt
Uyển chuyển
Ở giữa, Trong lòng
Ban giám đốc
Oán hận
Ùa theo, che giấu
Ở trong lòng
Tích tụ

Câu sấm

TIỂU SÚC - THUẦN TỐN

 • Làm nhỏ thì có thu nhập
 • Mua,bán hàng đặc biệt giàu
 • Việc nhỏ thì thành
 • Làm ít ăn nhiều

TIỂU SÚC - TRUNG PHU

 • Vật nhỏ làm niềm tin tưởng
 • Oan trái ở giữa
 • Khác lạ, đặc biệt ở giữa
 • Khác lạ trên bàn thờ
 • Tham thờ, ít cúng

TIỂU SÚC - ĐẠI SÚC

 • Làm ít được nhiều
 • Xem xét việc nhỏ, chi tiết thì đại lợi
 • Cô đơn thì giàu
 • Chi nhánh nhỏ có lợi

 

 

 

Liên kết: Nội thất nhà đẹp S-housing

X