Trạch thiên quải
0
TRẠCH

Quyết Dã - Dứt Khoát

Sự lý tiêu biêu của tượng Quải

1 Đã đủ tài, đức, trí trong người (nội Kiền) thì đủ mạnh dạn nói ra ngoài (ngoại Đoài) một lời chững chạc, đanh thép, rõ ràng vô tư. Lời nói ra ngoài (ngoại Đoài) của người quân tử cứng mạnh “nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy:” mà bốn ngựa đuổi theo không kịp, gọi là “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan tri”

QUẢI: quyết định, nghị quyết, nghị định, quyết trí, nhất quyết, cương quyết, dứt khoát, “Kim khẩu quyết”; nói như đinh đóng cột.

2 Khối Dương lên đến hào ngũ (hào 05), nếu Dương lên tới hào 06 thì vật cùng tất biến, Dương khí sắp cực biến, đường cùng của Dương khí. Quải là Dương đã tận cùng, đường cùng, dương tới số, tận số, tận cùng, cuối cùng.

QUẢI: tận cùng, đường cùng, tới số, cuối cùng, đoạn cuối, đoạn kết, kết thúc, chấm dứt, cuối mùa, lúc cuối, hết, dứt nọc, tuyệt nọc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc,…

“Ích chi cực tắc quyết chi tượng” Lợi đã cùng ắt thôi.

3 Một Âm ở hào lục (hào 06) đứng đúng vị trí ( Đắc vị, đắc địa) nên đủ sức lấn 05 Dương. Cho nên nóng nảy sẽ gẫy đổ, coi chừng bị mưu kế âm binh bẻ gẫy (mưu kế tính toán ngầm bên trong), sẽ lọt vào tình thế hữu võng vô mưu.

QUẢI: là thôi động, dừng động, dứt động, nên tĩnh lại, nóng sẽ thất bại, gãy đổ, chặt đứt, “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”,…

4 Minh chánh, công minh, công khai của chính quyền (Kiền) về phép chia phần, cắt phần ruộng đất (Trạch).

QUẢI: là chia phần, chia cắt, thành khoản, thành phần, khoanh vùng, từng phần, từng khu, từng phòng, từng căn, từng phố, phân lô, chia lô, ngăn nắp, ranh giới, biên cương, giang sơn nào anh hùng đó. Rừng nào cọp nấy,…

Đạo lý của Quải trong thiên nhiên và xac hội loài người

 • Đạo cực biến, vật cùng tất biến, biến tất thông (sự vật luôn có hai mặt Âm Dương, trong Dương có Âm, trong Âm có Dương, Âm phát triển đến cực Âm thì sinh Dương, Dương tăng đến cực Dương thì sinh Âm, cứ như vậy vận hành lưu chuyển biến hóa).
 • Muôn vật đều có lý cùng cực, cùng tận của nó. Quải là biểu tượng nồng cốt của Đạo Cực Tiên Quyết, Cực của Cực, Cực cuối đường, vật cực tắc phản.
 • Quải là hào Dương lên đến tận cùng nên phải hết, là thời lúc chấm dứt, hết, như ngày cũng phải có lúc chấm dứt, hết để qua ngày mới. Thời mùa tiết khí cũng phải đến lúc cũng hết để qua mùa tiết khí tiếp chứ.
 • Quải là biên giới của mọi sự lý, là điểm cuối cùng của con đường, của đoạn thẳng, đoạn hẽm, nhờ có giới hạn này mọi vật mới tách ra, mới riêng biệt thành từng phần, từng đơn vị, nhờ Quải mà trong Vũ Trụ mới có từng hành tinh riêng biệt, một câu hỏi mà loài người chưa trả lời được là khoảng không của Vũ Trụ này có tận cùng không? Theo Lý của Quải là phải có điểm cùng, có giới hạn và khoảng không Vũ Trụ này là một thành phần và dĩ nhiên là có nhiều thành phần Vũ Trụ khác…
 • Xã hội động vật cũng có ranh giới lãnh địa, lãnh thổ, sức lực cũng có giới hạn, sống chia rẽ thành bầy đàn, đó là cái Lý của Quải.
 • Xã hội loài người cũng không thoát khỏi quy luật của Quải, mà còn ứng dụng một cách triệt để, như sống có ranh giới cá nhân, ranh giới tập thể, ranh giới quốc gia, ranh giới giai cấp…rồi thậm chí có ranh giới tư tưởng (Đạo này, Đạo kia)
 • Vậy khi tạo ra ranh giới trên vật thể bằng như chúng ta cắt ra, tách ra, chia ra, đồng thời những vật dụng để tạo ra ranh giới như: dao, kéo, gươm đao hoặc vật bén nhọn…cũng là nghĩa của Quải. Khi vật được chia ra, cắt ra thành từng phần, từng miếng, từng đoạn, từng ô, caro…cũng là nghĩa của Quải.
 • Giờ phút giao thừa, ngày cuối cùng, cuối quý, cuối tháng, cuối tiết, cuối giờ, giờ chót, đoạn kết, lúc lâm chung, hạn chót, út trong nhà…cũng nghĩa là Quải.
 • Khi dòng suy nghĩ, ý nghĩ hoặc bàn luận đến cuối cùng thì ra quyết định, quyết nghị, khi nội lực lòng quyết tâm đến cùng gọi là quyết chí, quyết liệt, quyết tâm.
 • Quải là điểm “cùng tất biến, biến tất thông”
 • Bạo chúa cũng phải có ngày cùng, ngày tận.
 • Gian khổ cũng phải có ngày chấm dứt.
 • Nhờ có Quải mới dứt tình được Bao Tự (là những mỹ nhân mang đến tai họa), dứt tình Sở Khanh.
 • Thọ tận cùng cũng ắt hết thọ.
 • Giàu cùng tận cũng hết giàu được nữa. Quyền lực tận cùng cũng hết quyền.
 • Thánh Trí cao siêu đến tận cùng của Thánh Trí là hết.
 • Tần Thủy Hoàng, hitler mà không tận cùng thì loài người sống sao nổi.
 • Cười mà không tận cùng, ắt không xong. Khóc mà không tận cùng, chịu sao thấu.
 • Không có Đạo Quải không lẽ sống mãi không chết sao?

Ngành nghề

 • Các ngành lên quan cổ phần, cổ đông, liên quan đến chia, tách, cắt, mổ xẻ.
 • Các ngành liên quan phân tích.
 • Người quyết định, đóng dấu.
 • Xé vé.

Ứng dụng

 • Chia để trị
 • Tách để quản lý
 • Cương quyết để răn đe
 • Chia ra từng giai đoạn ngắn
 • Thành công giai đoạn.

Ca dao

“Ví dầu tình bậu muốn thôi

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”

“Đi đến nơi về đến chốn”

“Một lời đã quyết nói ra

Đá vàng cũng quyết phong ba cũng liều”

“Chia ngọt sẻ bùi”

Tâm tính

 • Người có tính cương quyết.
 • Có tính phân định ranh giới phạm vi rạch ròi.
 • Tính quả quyết. Người nắm quyền.

Ý nghĩa đối đãi của tượng Quải - Cấu: Phép quay trục

Trạch thiên quải

QUẢI

Quyết dã. DỨT KHOÁT. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối. Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi dã cùng ắt thôi; gãy, đứt.

Thiên phong cấu

CẤU

Ngộ dã. TƯƠNG NGỘ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân bất trắc chi tượng: Gặp gỡ thình lình, ít khi, bất trắc; bắt tay, thông đồng, dính nhau.

Trạch thiên quải
Thiên phong cấu
Đoạn tuyệt
Giao hảo
Từng phần
Thành phần
Tư gia
Chung cư
Kết thúc
Còn nữa
Mất
Còn
Dứt ra
Gắn vào, dán vào
Bể bánh xe
Vá bánh xe
Trạch thiên quải
Thiên phong cấu
Chi tiết
Tổng thể
Dứt tình
Nối tình
Hết duyên
Còn duyên
Sức chỉ
Khâu may
Ngăn chia
Liên tập
Đơn lẻ
Cặp đôi
Chia rẻ
Đoàn kết
Trạch thiên quải
Thiên phong cấu
Dứt ra
Kéo theo
Chia rẽ
Đoàn kết
Ngăn chia
Liên lập
Con dao
Cái kéo
Yên chí
Bất ngờ
Nguyên từ
Phân tử

Ý nghĩa đối đãi của tượng Quải - Bác: Phép biến hào

Trạch thiên quải

QUẢI

Quyết dã. DỨT KHOÁT. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối. Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi dã cùng ắt thôi; gãy, đứt.

sợn địa bác

BÁC

Lạc dã. TIÊU ĐIỀU. Đẽo gọt, lột cướp đi, không lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạc lẽo xa nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm. Lục thân băng thán chi tượng: tượng bà con thân thích xa lìa nhau; gạt bỏ, mất, đi.

Trạch thiên quải
sợn địa bác
Hẹp hòi
Rộng lượng
Gấp lại
Banh ra, mở ra
Dứt khoát
Dùng dằn
Nồng nhiệt
Thời ơ
Trạch thiên quải
sợn địa bác
Siêng năng
Lơ là
Gọn gàng
Luộm thuộm
Thắng gấp
Thắng lết
Dứt tình
Bạc tình
Trạch thiên quải
sợn địa bác
Kết thúc
Lê thê
Chặt
Đẽo gọt
Nhọn
Tà đầu
Hết duyên nợ
Tan rả duyên nợ

Ý nghĩa đối đãi của tượng Quải - Bác: Phép biến hào

Trạch thiên quải

QUẢI

Quyết dã. DỨT KHOÁT. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối. Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi dã cùng ắt thôi; gãy, đứt.

Thiên trạch lý

LÝ

Lễ dã. LỘ HÀNH. Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận đường sái quá, hệ thống, pháp lý. Hổ lang đang dạo chi tượng: Tượng hổ lang đón đường. Lễ nghĩa, hợp lý, lý lẽ, lời nói, lên đường, xe cộ.

Trạch thiên quải
Thiên trạch lý
Dừng lại
Chạy đi
Ngỏ cụt
Đường dài
Cương quyết
Dịu dàng
Quần đùi, ngắn
Quần dài
Dứt khoát
Hòa hoãn
Trạch thiên quải
Thiên trạch lý
Điểm đến
Điểm khởi, ban đầu
Thực hành
Lý thuyết
Vô lễ
Lễ phép
Ngắn gọn
Dài dòng
Đường gãy khúc
Đường thằng
Trạch thiên quải
Thiên trạch lý
Nói nhát gừng
Nói lưu loát
Ngắn
Dài
Nhám
Trơn

Biến thông

Trạch thiên quải
trạch phong đại quá
Thuần đoài
Lôi thiên đại tráng
QUẢI
ĐẠI QUÁ
THUẦN ĐOÀI
ĐẠI TRÁNG
Quyết dã. DỨT KHOÁT. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối. Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi dã cùng ắt thôi; gãy, đứt.
Họa dã. CẢ QUÁ. Cả quá ắt có tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Nộn thảo kinh sương chi tượng: Tượng cò non bị sương tuyết; quá đáng, quá cỡ.
Duyệt dã. HIỆN ĐẸP. Đẹp đẽ, ưa thích, vui hiện trên mặt, không buồn chán, cười nói, khuyết mẻ, hủy triết, lý thuyết. Hỉ dặt mi tự chi tượng: Tượng vui hiện trên mặt, khẩu khí; chỉ nói năng, đổ bể, xuất khẩu, cửa, lời nói.
Chí dã. TỰ CƯỜNG. Ý riêng, bụng nghĩ hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường, đơn độc. Phượng tập đăng sơn chi tượng: Tượng Phượng đậu trên núi; cõi trên, việc riêng, tự mình, động trên cao, bay lên cao, độc lập.
Quyết định
Quá mức, họa Ăn nhậu quá đà, Nóng nảy, vội vả
Nói, lý thuyết, Gẫy đổ, Phái nữ
Cao thượng, một mình, tự mình, Bảo thủ, độc tài
Phân phối, phân tán
Quá nhiều
Nhà cửa
Ý tưởng
Chia sẻ
Tai họa
Lời nói, phần ăn
Chí khí
Ranh giới
Nguy hiểm
Đất đai, nhà cửa, ao hồ
Cá nhân, tư tưởng
Cắt mổ
Đau, nóng, sưng
Miệng, cửa
Mũi, đầu
Cổ phần
nhiều quá mức
Nữ, thiếu
Cao, nhất, cá nhân
Thành phần (nhân sự)
Cá biệt, quá mực thường
Nữ, vui vẻ, nói nhiều
Cấp trên
Cuối cùng
Gặp họa
Nữ vui vẻ, nói nhiều
Thịnh đại, vượng sức, lên
Sau nhà
Có họa
Cửa, nước
Cao
Sát khí
Gặp họa
Ngay cửa
Trên cao

Câu sấm

QUẢI - ĐẠI

Quyết định gặp họa

(không quyết định thì tốt)

Chia thì có họa

Cuối nhà có họa

QUẢI -THUẦN ĐOÀI

Quyết định người nữ

Nữ nắm quyền

Quyết thì gãy

QUẢI - ĐẠI TRÁNG

Quyết lên chức

Quyết leo lên

Quyết ở cao tầng

Quyết lên giá

 

 

 

Liên kết: Nội thất nhà đẹp S-housing

X