hỏa trạch khuể
0
HỎA

Hổ Trợ - Trái Lìa

Sự lý tiêu biểu vận hành tượng khuể

1 Trạch (đoài) là miệng, Hỏa là Ly. Là trên miệng có lửa là hình ảnh của núi lửa phun trào, tách ra, trái lìa khỏi long đất. Gây bao sự trái lùa của dân tính…

Trạng thái động (dung nham nóng): Khuể ngĩa là trái lìa,dung nham tách khỏi lòng đất.

Trạng thái tĩnh (dung nham nguội): Khuể nghĩa là hỗ trợ, dung nham làm cho đất đai màu mỡ, phì nhiêu.

2 Tảo ra oai vệ (Ly), nhưng bên trong thực sự bị khuyết mẻ, thiếu lực, rất dễ gẫy đổ (Đoài).

KHUỂ: vay mượn, mượn hơi, dựa hơi, nhờ cậy, lợi dụng, cậy thế, núp bings, hù dọa, hùng hổ,giả bộ,gải vở, ăn quỵt, đeo mặt nạ, hóa trang, đóng kịch, diễn tuồng, rung cây nhát khỉ, giả nhân giả nghĩa, giả mùa sa mưa, mượn đầu heo nấu cháo, cho vay cắt cổ…

3 Hình ảnh cấy cung bao trùm bên ngoài (ngoại Ly), mũi tên được chuốt đẽo đầu nhọn khuyết là Đoài. Cây cung ở tư thế tĩnh nên mang nghĩa trợ sức, giúp sức, hoor trợ. mũi tên tư thế bay ra khỏi cung (thế động) nghĩa là mượn sức, mượn lực của cung giương lên mới bay ra được (trái lìa): cung tên, súng đạn, lựu đạn, thuốc nổ, pháo binh, công phá, tăng sức, tăng lực, tàn phá, phá hoại, tan rã,  băm nát, chiến tranh, gây hấn, gây chiến…

4 Hình ảnh của cung tên và tên mượn sức hỗ trợ lẫn nhau, tên nhờ cung để được bắn ra, cung nhờ tên để tỏ ra công dụng của mình và khi tên được bắn ra là lức cả hai lìa nhau. Vậy đây là hình ảnh nhờ vả rồi lìa xa tách khỏi, vừa hỗ trợ vừa trái lìa lợi dụng lẫn nhau rrooif thôi, có qua có lại mới toại lòng nhau là sòng phẳng… giống nư súng đạn là vậy, là thời của chiến tranh loạn lạc, hỗn loạn,.. hợp rồi tan, tan rồi hợp.

KHUỂ: Cung tên, kiếm cung, súng đạn, lựu đạn, đạn pháo, thước nổ, bích kích pháo (súng cối), pháo binh, công phá, tăng sức, tăng lực, tàn phá, phá hoại, tan rã, băm nát, chiến  tranh, gây hấn, gây chiến, hà hiếp, hiếp đáp, cưỡng ép, ép dầu, ép mỡ, ép duyên, nước uonsg tăng lực, thuốc trợ lực, thuốc kích thích,..

 • Trạng thái động Trái lìa.
 • Trạng thái tĩnh Hỗ trợ

5Khuể là hổ trợ có điều kiện, sự hổ trợ khiing điều kiên, bố thí,tặng, cho không, bất vụ lợi.

Đạo lý khuể trong thiên nhiên và xã hội loài người

 • Đại gia đình sống chug một nhà ngày càng chật chội nên không tránh khỏi va chạm, xung đột. Nếu không có Đạo Lý Khiể tách ra ở riêng thì sao chịu nổi. Có Đạo Lý Khiể nên mới có Tử – Mộ – Tuyệt của vingf tràng sinh để sang sẻ bớt sỉ số về bên kia thế giới.
 • Đạo Khuể là Đạo vay mượn, đời có vay có trả. Như nước mượn sức nóng của mặt trời mới bốc hơi được. Người mượn sức gió để tạo ra cối xay, để chạy thuyền buồm.
 • Muôn vật vay mượn ợi dụng lẫn nhau gọi là hỗ trợ để cùng tồn tại.
 • Đàn ông đàn bà hổ trợ vay mượn nhàu về Danh – Lợi – Tình
 • Đàn ông vau mượn đàn bà cho dù trả lãi hàng tỷ bạc khồn sao miễn vui sướng hạnh phúc.
 • Đàn bà vay mượn đàn ông. Vay mượn tình yêu để tạo ra hạnh phúc, vay mượn chụp giựt trơ trẻn thành trai gái long loàn, đó là Đạo Lý.
 • Âm phò Dương, vay mượn Dương
 • Dương trợ Âm, hổ trợ cho Âm
 • Luật sinh khắc: vừa sinh vừa khăc cũng chỉ là để nó ” tự cứu no” mà thôi.
 • Con đờng dĩ nhiên của Tạo Háo là có chiến tranh để đi đến hòa bình và công bằng, đó là sự chí công  vô tư của Thần Chiến Tranh mà cũng là sự bản thỉu của kẻ dùng sức mạnh để tạo ra chiến tranh và dùng công lý luật rừng.
 • Nếu tiêu diệt được chiến tranh thì sẽ không có Đạo Khiể sẽ khồn có Triết Lý Ngũ Hành, Đạo Khuể tạo ra sự quân bình sinh khắc cho vòng sinh tồn.

Âm dương lý

 • Ta bị chiến tranh – Người bị  chiến tranh
 • Ta gây chinh chiến – ta bị chinh chiến

Ứng dụng

Phải lo cân xứng, hài hòa việc sản xuất và nhân viên trước tiên (Đoài), mới nghĩ tới vươn tỏa  (Ly) ra bên ngoài.

Lời nói ở trong lòng (Đoài) ra tới ngoài thậ trong sáng , minh bạch rõ rằng (Ly) ắt sẽ được hỗ trợ ngay lập tức.

Ý nghĩa đới đãi Khuể và Gia Nhân: phép quay trục

hỏa trạch khuể

KHUỂ

Quai dã. HỔ TRỢ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhàu, cớ biến quai xảo, giả vờ, đóng kịch, giả nhân nghĩa như cung tên, súng đạn. Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ giải oai con hổ; nhờ mượn, tạo giả, ra oai, mượn sức, lỡ việc, dỡ dang, vay mượn, hổ trợ, ......

phong hỏa gia nhân

GIA NHÂN

Đông dã. NẢY NỞ. Là người nhà, gia đình, đòng chủng, người đồng nghiệp, người cùng xóm, sinh sôi, thêm nữa, khai thác mở mang thêm. Khai hoa kết tự chi tượng: tượng trổ bông sinh trái, nảy mầm; việc trẻ con , phát sinh, việc phụ, việc nhỏ, làm thêm nữa, nhân sự.

hỏa trạch khuể
phong hỏa gia nhân
Tàn lụi
Nẩy nở
Rời nhà
Về nhà
Người ngoài
Người nhà
Vay mượn
Hồi môn
Bông giả
Bông thiệt
Bồng sắp tàn
Bông búp, nụ
Cậy thế
Tự lực
Thương hại
Yêu thật
Gỡ ra
Gia cố
Cắt đứt
Liên lạc
hỏa trạch khuể
phong hỏa gia nhân
Lìa rời
Gắn lại
Bớt
Thêm
Trái lìa
Dính lại
Tách ra
Ghép lại
Giả bộ
Thật tình
Vơi bớt
Gia tăng
Bỏ ra
Thêm vào
Con nuôi
con ruột
Ly dị
Kết hôn
Hoang đàng
Gia giáo
hỏa trạch khuể
phong hỏa gia nhân
Tà đạo
Dịu dàng
Chiết cành
Tháp cành
Trái lìa
Thêm vào
Triết cành
Gia bội
Hàng xóm
Người nhà
Rời nhà
Về nhà
Dị giáo
Gia giáo
Ngoại tộc
Gia tộc
Ngoài phố
Trong nhà
Hùng hổ
Mềm mỏng

Ý nghĩa đối đãi tượng Khuể và Cách: phép hoán vị

hỏa trạch khuể

KHUỂ

Quai dã. HỔ TRỢ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhàu, cớ biến quai xảo, giả vờ, đóng kịch, giả nhân nghĩa như cung tên, súng đạn. Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ giải oai con hổ; nhờ mượn, tạo giả, ra oai, mượn sức,...

trạch hỏa cách

CÁCH

Cải dã. CẢI BIẾN. Bỏ lối cũ, cải cách, hoán cải, cách tuyệt, cải biến, làm mới, thay đổi, cánh chim thay lông. Thiên uyên huyền cách chi tượng: Tượng vực trời xa thẳm; thay đổi, trở mặt, cách xa,..

hỏa trạch khuể
trạch hỏa cách
Giả bộ
Tráo trở
Giả dạng
Thay hình
Ngụy quân
Cách mạng
Ngụy tạo
Sáng tạo
Người đã đi rồi
Nghìn trung xa cách
hỏa trạch khuể
trạch hỏa cách
Sắp vào
Lùi ra
Gần ra
Xa cách
Lìa nhau
Xa nhau
Trai ý
Đổi ý
Lìa nhau
Xa nhau
hỏa trạch khuể
trạch hỏa cách
Hàng nháy
Hàng mới
Tăng lực
Đối lực
Biến chứng
Thay đổi
Cới áo
Thay áo
Hàng nhái
Hàng nguyên xi
Cũ vong
Mới chuộng

Thêm Heading của bạn tại đây

hỏa trạch khuể

KHUỂ

Quai dã. HỔ TRỢ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhàu, cớ biến quai xảo, giả vờ, đóng kịch, giả nhân nghĩa như cung tên, súng đạn. Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ giải oai con hổ; nhờ mượn, tạo giả, ra oai, mượn sức,...

thủy sơn kiển

CÁCH

Nạn dã. TRỞ NGẠI. Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, khập khiểng, Què quặt, khó khăn. Bất năng tiếng giả chi tượng: tượng không năng đi; ngưng lại, nghiêng, tréo.

hỏa trạch khuể
trạch hỏa cách
Thoát ra
Kẹt lại
Tuột ra
Chêm lại
Hổ trợ
Phản đối
Rộng
Chật
Xa
Gần
Tháo gỡ
Đính kẹt
Thông thoáng
Trở ngại
Nhảy ra
Nhảy lò cò
Rộng
Hẹp
hỏa trạch khuể
trạch hỏa cách
Xa
Gần
Tháo gỡ
Ngăn cảng
Thoải mái
Eo hẹp
Xa
Gần
Tháo gỡ
Ngăn cản
Thoải mái
Eo hẹp
Tiến nhanh
Tiến chậm
Cụt chân
Què chân
Tăng lực
Lực cản
hỏa trạch khuể
trạch hỏa cách
Mạch rẻ (điện)
Điện trờ
Ngõ reẽ
Ngỏ cụt
Cơi mở
E ấp, ngại ngùng
Vay vốn
Kẹt vốn
Tiến nhanh
Tiến chậm
Lanh lẹ
Lù đù
Thông thoáng
Trở ngại
Bằng phẳng
Gập ghềnh
Mở ra
Thắt lại

Biến thông

hỏa trạch khuể
hỏa lôi phệ hạp
sơn trạch tổn
lội trạch quy muội
KHUỂ
PHỆ HẠP
TỔN
QUY MUỘI
Quai dã. HỔ TRỢ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhàu, cớ biến quai xảo, giả vờ, đóng kịch, giả nhân nghĩa như cung tên, súng đạn. Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ giải oai con hổ; nhờ mượn, tạo giả, ra oai, mượn sức,…
Khiết dã, CẤN HỢP. Cấu hợp, bấu vấu, vặn vẹo, nhai, bấu vào, dày xó, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi). Ủy mị bắt chấn chi tượng: Tượng yếu đuối không chạy được; cào cấu, bắt tay, chà đạp
Thất dã. TỔN HẠI. Tổn thất, hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hạu. Phòng nhân ám toán chi tượng: Tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn.
Tai dã. XÔN XAO. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, chen lẫn, nữ chi chung gái lấy chồng. Ác quỷ vi sủng chi tượng: Tượng ma quái làm rối: ngu muội , mù mịt.
Ly hôn
Vương vấn, cải vả
Thiệt hại, thua
Xáo trộn
Giả bộ
Xâu xe, hỏi han
Kiện
Vụng về, mờ mịt
Hỗ trợ
Ăn uống
Thất bại, thua trận
Gái
Biến chứng
Đời ăn, dày xéo
Phá sản, phá hoại
Bức rức, tai nạn
Núp bóng
Sợ hỏi hang
Tiều tụy
Đàn bà
Lìa xa
Học hỏi
Sợ hao tổn
Đàn bà, rối ren
Nhờ vã
Phỏng vân
Thất bại
Rối ren
Hàng nhái
Hỏi han
Không được
Rối ren
Mua bán
Khó khăn
Thất bại, bị bắt
Mờ mịt
Tà đạo
Học hỏi
Điêu tàn
Phái nữ
Dở dang
Học
Điêu tàn
Vì gái
Ly thân
Vươn vấn
Hao tổn, thiệt hại
Xáo trộn, rồi ren

 

 

 

Liên kết: Thiết kế nội thất S-housing

X