lôi hỏa phong
0
LÔI

Hòa Mỹ - Thịnh Đại Dã

Sự lý tiêu biểu của tượng phong

1Sáng ngời, sáng tỏ và đạt vô tư ở trong lòng (nội Ly) rồi mới hoạch định chương trình (ngoại Chấn). Thế là được muôn phương hòa hợp động theo…

PHONG: đồng lòng, đồng điệu, đồng chí, đồng đạo, cùng chí hướng, cùng lý tưởng, chung sức, góp sức, hợp sức, hòa bình, chủ lực, chủ động, cứng cỏi, chánh đạo, đồng tâm hợp lực, đứng đầu sóng gió,…Chí Đồng Đạo Hợp: đồng chí hòa hợp.

2 Ánh sáng Dương khí của Ly tỏa sáng, hòa nhập cùng Chấn khởi lên kéo lên bốc lên hòa cùng nhau vươn lên, đi lên là thời của Dương khí thịnh đại lớn mạnh nên gọi là “Thịnh đại Dã”

PHONG: thịnh đại, thịnh vượng, được mùa, đắc thời, đắc thế, phong chức, phong hàm, hòa mỹ, hòa khí, cường vươn lên, cùng làm, thông đồng, hợp tâm hợp lý, ăn ý, ăn rơ, vui đẹp, to lớn, vạm vỡ, đô con, mập mạp, phì lũ, thịnh hành, thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng, tình nghĩa keo sơn gắn bó, hòa khí sinh tài (cẩm nang của dịch tượng Phong nghĩa là dù tượng có tốt đẹp nhưng không có sự thuận hòa trong hợp tác cũng thất bại thay vì thành công mỹ mãn!).

3 Ánh sáng (LY) tỏa ra, phát ra ngoài (Chấn) hòa hợp với mọi màu sắc của vật mà nó đi tới nên gọi là “Hòa Mỹ”

4 Lửa (Ly) động (Chấn) cực mạnh: Bà hỏa chúa, cháy lớn. Cháy là (Ly) rừng (Chấn), là mùa hè, vùng nhiệt đới, khô nóng, nhiệt tình, nồng ấm, nống nàn, say đắm. Độ hòa quyện khăn khít.

5 Ly là ánh sáng trí tuệ được tỏa ra, chấn động muôn phương bên ngoài chấn, là hình ảnh của đạo lý, đạo pháp được quảng bá hòa hợp nên gọi là:

“ Chí đồng đạo hợp chi Tượng: Tượng cùng đồng tâm hiệp lực”

6 Theo ánh sáng tư tưởng, ý chí Ly mà động Chấn là việc chính nghĩa, cùng tâm đầu ý hợp thống nhất…

7 Hình ảnh: 01 ly nước sôi, 01 ly café phin, 01 ít sữa, 01 ít đường được hòa trộn, quậy lên, hòa tan, hòa quyện, kết lại thành 01 ly café sữa. Không tách rời ra được.

PHONG: hòa tan, hòa quyện, hòa đồng, hòa hợp, hòa thuận, kết tụ, kết tủa, kết hợp, kết chặt, cấu kết, quấn quit, khăn khít, hợp nhất, thống nhất, hợp đoàn, kết đoàn, đoàn kết, vững vàng, mẫu số chung, ta với mình tuy 02 mà 01 (đang vui vẻ!),…

Đạo lý của Phong trong thiên nhiên và xã hội loài người

 • Mọi vật trong Vũ Trụ đi trong luật biến hóa, đến lúc cực thịnh là giai đoạn của Phong, nên gọi là thịnh đại, lớn mạnh, đương thời, đương vận…
 • Mỗi sự vật, việc, trời, đời, điều tiến đến thời cực đại, cực thịnh để đi đến suy tàn. Đó là thời đế vượng trong vòng tràng sinh (tràng sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt (cúng 100 ngày), thai, dưỡng.
 • Đạo Phong là thời lịnh của bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vũ Trụ Đạo Thời lệnh.
  • Mùa xuân: mộc thịnh vượng, nắm lệnh.
  • Mùa hạ: hỏa thịnh vượng, nắm lệnh.
  • Mùa thu: kim thịnh vượng, nắm lệnh.
  • Mùa đông: thủy thịnh vượng, nắm lệnh.
  • Là Đắc Đạo Biến Hóa Hóa Thành.
 • Phong là Đạo tụ tán, sinh khắc, nhập xuất.
  • Khi thời của Phong là thời của Dương khí, nghĩa là đồng tâm hợp lực chân thật.
  • Khi thời của Phong là thời của Âm binh, nghĩa là hòa bình giả tạo, là hòa bình trong gong cùm, xiềng xích nô lệ, là thời xã hội nhứt trí bề ngoài.
 • Không có Đạo Lý Phong, vợ chồng, bạn bè không hòa hợp, xã hội quốc gia chia rẽ vì không có Chí Đồng Đạo Hợp, sẽ không có “đồng qui nhi thu đồ” (đồng qui về 01 ý), không có vạn vật quy về nhất lý là Âm Dương Lý, không nhất quán, tức là Vũ Trụ sẽ tan rã, tan tành. 
 • Hỏa được bắn khởi lên trên là hình ảnh bắn pháo bông, các tia lửa sáng được sắp xếp hài hòa đẹp mắt cho mọi người, nên gọi là “Hòa Mỹ”
 • Vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn.
 • Mọi người điều động về ánh sáng, ý chí là sự cùng lòng hợp tác, hợp sức, hợp tâm, hợp tình, hợp lý… nên mọi sự được đắc lợi đạt thành…
 • Sức khỏe con người ở giai đoạn khỏe mạnh, cường tránh, sung sức là giai đoạn “Phong”
 • Phong là lúc lớn mạnh đương quyền, đương thời…

Âm dương lý

 • Ta được góp sức – Ta bị góp sức
 • Ta đương thời – Người đương thời
 • Ta cường tráng – Người cường tráng

Tình hình

 • Tinh thần đồng đạo, hợp sức, đoàn kết, đồng lòng…
 • Tính tình mạnh mẽ, thích làm việc lớn lao…
 • Tính hòa hợp nhân ái cùng đồng đạo…
 • Tinh thần đạo lý, đạo giáo…

Ngành nghề

 • Đạo giáo, tôn giáo, đạo lý…
 • Các ngành liên quan đến sức mạnh, hợp sức cùng nhau…
 • Tập đoàn, tổng công ty…
 • Vật liệu hòa tan, hòa nhập, hòa trộn…như vật liệu xây dựng, vật liệu thực phẩm,… đắc cách giờ Phong

Thời vận và Ứng dụng

 • Thời của Phong là lúc thịnh đại lớn mạnh đương thời…
 • Là giai đoạn cực thịnh lớn mạnh (Đế Vượng), đương chức, đương quyền…
 • Vì lẽ thịnh suy luân chuyển của Lý Dịch cực thịnh ắt sẽ chuyển qua suy tàn. Nên ta cần lưu ý mà củng cố gìn giữ cho vững chắc ở thời Phong, đừng quá chủ quan mạo hiểm mà chuyển vận thành suy tàn đi xuống…
 • Là thời của đạo giáo thịnh đại lớn mạnh…
 • Là lúc chí đồng đạo hợp, các tư tưởng lớn gặp nhau, các đồng đạo hợp lực…

Ca dao

“Được mùa chê gạo vô hơi,
Mất mùa ăn cám trời ơi, hỡi trời”

“Anh em trong nhà, đóng cửa dạy nhau
Anh em thuận hòa là nhà có phúc”

“Đừng ham sao tỏa bỏ trăng
Một năm sao tỏa không bằng trăng lên”

“Trai tứ chiêng, gái giang hồ
Gặp nhau mà nổi cơ đồ cũng nên”

Ý nghĩa đối đãi của tượng Phong - Lữ : Phép quay trục

lôi hỏa phong

PHONG

Thịnh đại dã. HÒA MỸ. Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức. Chí đồng đạo hợp chi tượng. Tượng cùng đồng tâm hiệp lực, nở lớn…

hỏa sơn lữ

LỮ

Khách dã. THỨ YẾU. Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kẻ vào, gà gáy, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính. Ý nhân tác giá chi tượng: Tượng nhờ người mai mối; tạm thời, ngoài lề, phụ trợ.

lôi hỏa phong
hỏa sơn lữ
Chủ
Khách
Được mùa
Thất mùa
Định cư
Tạm trú
Nồng nàn
Lạnh nhạt
Mập
Ốm
Thịnh vượng
Suy tàn
lôi hỏa phong
hỏa sơn lữ
Nồng nàn
Lạnh nhạt
Đồng đạo
Khách quan
Tin tường
Dè dặt
Nội địa
Ngoại quốc
Trong nhà
Ngoài ngõ
Bên nội
Bên ngoại
lôi hỏa phong
hỏa sơn lữ
Con ruột
Con nuôi
Đông đảo
Thưa thớt
Cứng cỏi
Yếu ớt
Trong nước
Ngoài nước
Bận rộn
Nhàn tản

Ý nghĩa đối đãi của tượng Phong - Hoán : Phép biến hào

lôi hỏa phong

PHONG

Thịnh đại dã. HÒA MỸ. Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức. Chí đồng đạo hợp chi tượng. Tượng cùng đồng tâm hiệp lực, nở lớn…

phong thủy hoán

HOÁN

Tán dã. LY TÁN. Lan ra, tràn lan, nổi trôi, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao hớt. Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng: Tượng nước gặp gió thì phải tan phải chảy; phân ly, đi xa.

lôi hỏa phong
phong thủy hoán
Hòa hợp
Ly tán
Chánh đạo
Bá đạo
Đồng vị
Phóng xạ
Rõ ràng
Viễn vong
lôi hỏa phong
phong thủy hoán
Hợp tâm
Ly tâm
Đi vào
Đi ra
Cùng ý
Khác ý
Đồng ý
Phản bác
lôi hỏa phong
phong thủy hoán
Được mùa
Mất mùa
Phong chức
Bãi chức
Xây dựng
Phá hoại, phá bỏ

Ý nghĩa đối đãi của tượng Phong - Phệ Hạp : Phép hoán vị

lôi hỏa phong

PHONG

Thịnh đại dã. HÒA MỸ. Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức. Chí đồng đạo hợp chi tượng. Tượng cùng đồng tâm hiệp lực, nở lớn…

hỏa lôi phệ hạp

PHỆ HẠP

Khiết dã. CẮN HỢP. Cấu hợp, bấu vấu, vặn vẹo, nhai, bấu vào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi). Ủy mị bất chấn chi tượng: Tượng yếu đuối không chạy được; cào cấu, bắt tay, chà đạp.

lôi hỏa phong
hỏa lôi phệ hạp
Dồn đống
Phần loại
Trốn vào
Tách ra
Ưa thích
Nể nang
Say đắm
Ganh tị
lôi hỏa phong
hỏa lôi phệ hạp
Đằm thắm
Gấu vó
Nguyên vẹn
Vun vặt
Dán lại
Xé ra
Tâm sự
Vương vấn
lôi hỏa phong
hỏa lôi phệ hạp
Chấp thuận
Xem xét
Trơn tru
Vướn kẹt
Hòa bình
Chiến tranh

Biến thông

lôi hỏa phong
lôi sơn tiểu quá
thuần chấn
trạch hỏa cách
PHONG
TIỂU QUÁ
THUẦN CHẤN
CÁCH
Thịnh đại dã. HÒA MỸ. Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức. Chí đồng đạo hợp chi tượng. Tượng cùng đồng tâm hiệp lực, nở lớn…
Họa dã. BẤT TÚC. Thiểu não, thiểu lý, hèn mọn, nhỏ nhặt, bẩn thiểu, thiếu cường lực. Thượng hạ truân chuyên chi tượng: Tượng trên dưới gian nan, vất vả, buồn thảm; ép bức, không đầy đủ, vật nhỏ.
Động dã. ĐỘNG DỤNG. Rung động, sợ hãi do chấn động, phấn phát, nổ vang, phấn khởi, chấn kinh, nẩy mầm. Trùng trùng chấn kinh chi tượng: Tượng khắp cùng dấy động; âm thanh, mở ra, xúc động.
Cải dã. CẢI BIẾN. Bỏ lối cũ, cải cách, hoán cải, cách tuyệt, cánh chim thay lông. Thiên uyên huyền cách chi tượng: tượng vực trời xa thẳm; thay đổi, trở mặt, cách xa.
Lớn mạnh
Việc nhỏ, vất vả, bẩn thiểu
Vang dội, sợ hãi
Đổi mới, Xa cách
Hòa hợp
Tiểu nhân, ít, miễn cưởng, Người nhỏ
Phấn khởi, đi
Cải biến, Đổi thay
Góp sức
Nhỏ, ít, buồn thảm
Nổ, xúc động
Đổi mới, Trở mặt
Hợp nhau, Gặp nhau
Có họa, miễn cưởng, không đầy đủ
Phấn khởi, Xúc động
Ở xa, rời xa
Phòng lớn, họp, ăn
Dơ bẩn, lôi thôi, thiếu ánh sáng, khí tù
Rộn ràng, sáng sủa, dàn loa
Cách biệt, cách âm
Hòa khí
Yếu ớt, Lạnh
Chấn động
Đổi mới
Thịnh vượng
Chút ít
Phát đạt
Đổi đời
Cơn bão
Nhỏ
Cuồn phong
Đổi hướng

Câu sấm

PHONG - TIỂU QUÁ

Nếu làm lớn thì được nhỏ

Nếu làm nhỏ thì được lớn

Nếu nhỏ đèo thì ngon

Nhỏ con thì giàu

Giàu thì tỉ mỉ, đặc biệt, khác lạ

Giàu hèn

Lượm bạc lẻ, nhỏ thì giàu

Tiên phong bế tắc

PHONG - THUẦN CHẤN

Thành công thì đi

Giàu khi vận chuyển

Giàu khi làm tài xế

Đẹp nổ

Nổ quá lớn

Đi hòa mỹ

Treo chuông gió

Đường đi đẹp, rộng, lớn

PHONG - CÁCH

Hợp nhau rồi xa nhau

Giàu khi xa xứ

Thay đổi mới giàu

Đổi phong cách

Muốn giàu thì đổi nghề

Thay đổi bộ lông

Giàu do biết đổi mới

Thay đổi thì được mùa

 

 

 

Liên kết: Thiết kế nội thất S-housing

X